Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013

27 Σεπτεμβρίου, Μνήμη της Αγίας Ακυλίνας της ΖαγκλιβερινήςΠερί  τς ερέσεως τν ερν λειψάνων τς κ Ζαγλιβερίου καταγομένης γίας κυλίνης (γγελίνης)

το ρχιερατικο πιτρόπου σσης Πανοσιολ. ρχιμ. π. ωάννου ρσενιάδη


«Ες τόν ερόν Ναόν τν Παμμεγίστων Ταξιαρχν-σσης καί συγκεκριμένως ες τά δεξιά τς γίας Τραπέζης,  κατά τό πρτον κτύπημα τς σκαπάνης καί κατά τήν φαίρεσιν το πρώτου πλακιδίου το δαπέδου, νεδύθη μία εωδία ρόδου-σημάδι γιότητος- ποία πλημμύρησεν λον τόν χρον, ποος ξίζει νά σημειωθ τι παρουσίαζε εκόνα καταστασίας λόγω ργασιν πού πετελοντο ες τόν ερόν Ναόν ες τά πλαίσια τς ποκαταστάσεώς του.

Καθώς προχωρούσαν α ργασίαι νασκαφς και μόλις κατήλθομεν 30-40 κατοστν ρχισαν να μφανίζονται ποτμήματα λειψάνων.   ποκάλυψις ατή το συγκινητική! κτοτε κολούθησαν λεπάλληλα θαυμαστά γεγονότα.

φο λα πιβεβαιώθησαν καί θεολογικς καί πιστημονικς (λικία λειψάνων, φύλλο κ..), τότε μόνον Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας γνωστοποίησε καί πισήμως τό γεγονός ες τό Οκουμενικόν Πατριαρχεον λλά καί ες τήν κκλησίαν τς λλάδος.

γνωστοποίησις καί νακοίνωσις τς νευρέσεως φερε χαράν καί γαλλίασιν ες τόν πιστόν λαόν το Θεο, ποος μέ πίστιν καί ελάβειαν συνέρρεε διά νά προσκυνήσ τά λείψανα τς γίας καί νά λάβ τήν χάριν καί τήν ελογίαν της.

Μία ελαβής χριστιανή κ Χαλκιδικς, ποία πί πολλά τη πεσκέπτετο, ς προσκυνήτρια, τήν γίαν Κυράννα, διότι φερε το νομά της, κατέστησε γνωστόν τι τς φανερώθη ες νύπνιον γία καί τς πεκάλυψε τι δέν εναι μόνη λλά χει καί τήν φίλην της την γγελίνα μαζί. πίσκοπός μας, ταν τό μαθε το ρχικς πιφυλακτικός καί μέ πολλήν προσοχήν προσήγγισε τό γεγονός, ρευνώντας νδελεχς τήν περίπτωσιν πιθανς συνδέσεως το νόματος γγελίνα  μέ τήν γίαν κυλίναν.

ταν, μως, πρόκειται διά τό θέλημα το Θεο, λα τά μπόδια παραμερίζονται καί λα δηγον ες τήν ποκάλυψιν το γίου Θελήματός Του. Καί σχύει ατό πού Γραφή αναφέρει: «Θαυμαστός Θεός ν τος γίοις Ατο». Τό νδιαφέρον το πισκόπου μας το νύστακτον καί συνεχές. τσι, δωσε τήν ντολήν νά συλλεχθον πληροφορίαι ες τό Ζαγλκιβέριον, τόπον καταγωγς τς γίας κυλίνας, στω καί α πλέον σήμαντοι, ς συμπληρώματα ες τά δη πάρχουσας πληροφορίας. Καθοριστικς σημασίας πρξε περίπτωσις κατά τήν ποίαν π. Μάξιμος βηρίτης, ες ρευναν τήν ποίαν διεξήγαγε, νερεν ες μίαν οκίαν, πλησίον τς οκίας τς γίας κυλίνας, να παλαιόν συνέκδημον τόν ποον φύλαττε μία λικιωμένη κυρία. Ες τό συνέκδημον τοτον ναφερόταν 27η Σεπτεμβρίου ς μέρα μνήμης τς γίας γγελίνας. πρόκειτο, πράγματι, περί συγκλονιστικο καί θαυμασίου γεγονότος καθώς γία κυλίνα ναφερόταν ς γγελίνα, κριβς τό νομα τό ποον εχε ναφέρει γία Νεομάρτυς Κυράννα ες τό προαναφερθέν νύπνιον.»
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ιερά Μητρόπολις Πειραιώς: Εκτρώσεις: Η φρικώδης σιωπηλή γενοκτονία!

ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ: Η ΦΡΙΚΩΔΗΣ ΣΙΩΠΗΛΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ! Η ζωή, το μεγάλο και δυσεπίλυτο μυστήριο! Ένα μυστήριο, απέναντι στο οποίο ο άνθρωπος στάθ...