Τρίτη, 24 Μαρτίου 2015

Η Δράση μας - Μάρτιος 2015


Μερικά από τα Περιεχόμενα:

  • ·        Ἡρωική στάση ζωῆς (Τοῦτος ὁ τόπος φέρει μέσα του ἕνα παράδοξο γενετικό ὑλικό. Τοῦτα τά χώματα βαστοῦν πάνω τους ἀνθρώπους, ἄντρες καί γυναῖκες,πού στίς φλέβες τους μαζί με  τό αἷμα κυλᾶ καί κάτι ἄλλο,πού προξενεῖ κάποια ἰδιότυπη αἴσθηση ζωῆς. Κάτι ἀδιόριστο, ἀρχέτυπο, κουβαλημένο ἀπό τούς αἰῶνες.) 
  • ·        Ἀγώνας μέ αὐτοθυσία (Ἥρωες. Κάτι μάθαμε γι’ αὐτούς στό σχολεῖο. Λίγα στήν ἱστορία, λίγα στίς γιορτές. Κι ὕστερα τίποτα, κενό. Δέν τούς ξανασυναντήσαμε. Δέν τούς δείχνει ἡ τηλεόραση σχεδόν ποτέ. Καί κάποτε πού καταπιάστηκε μέ αὐτούς, τό ἀποτέλεσμα ἦταν… )
  • ·        Μέ αὔριο ἤ χωρίς αὔριο; (Ἔχουμε ἔξυπνα νειάτα, γενναῖα, ἐνθουσιώδη. Γιατί τά ἀδικοῦμε μέ τή σιωπή μας; Ἄς τά βοηθήσουμε νά ἐννοήσουν ὅτι ἡ ἀναρχία, τό σπάσιμο, τό κάψιμο, δέν εἶναι λύσεις. Καιρός νά πάψουμε νά δημαγωγοῦμε. Ἄς ἀνασκουμπωθοῦμε ὅλοι γιά νά βοηθήσουμε καί νά ἐμπνεύσουμε τούς νέους μας ν᾽ ἀνέβουν. Νά ἀποδείξουν ὅτι εἶναι γνήσιοι ἀπόγονοι ἡρώων καί μαρτύρων.)

  • ·        Ἡρωισμός καί Ἁγιότητα (Τί εἶναι ἡρωισμός καί τί εἶναι ἁγιότητα; Δύσκολο νά διαχωρίσει κανείς καταστάσεις ψυχικοῦ μεγαλείου,πού μερικές φορές τά ὅριά τους εἶναι δυσδιάκριτα ἤ καί συναντῶνται.)
  •         Ἄς ἀνακαλύψουμε τόν ἡρωικό μας ἑαυτό (Τό Ἔθνος, ὡς σύστημα, ἀναμένει τά «δικά μας χέρια» νά τό ἐπαναπροσανατολίσουν. Θά ἀντεπεξέλθουμε στίς προκλήσεις, μόνο ἄν προτάξουμε ἡρωικό ἑαυτό, αὐτόν πού κάνει τό καθῆκον του μέ καλοσύνη,γενναιότητα, ἀξιοπιστία καί ἐντιμότητα. Λύση δέν θά ἔρθει ἀπό τίς Βρυξέλλες, οὔτε ἀπό τό Μαξίμου ἤ ἀλλοῦ…)
  •         «Κύριε, εἶμαι μόνη μου…» (Κύριέ μου, Ἐσύ μπορεῖς μόνος, ὁλομόναχος νά συντρίψεις ὅλα «τά ἀλλά» τῶν καθηγητῶν, τῶν φοιτητῶν, τοῦ κάθε ἀνθρώπου, καί νά μᾶς φέρεις ἑνωμένους καί ἀγαπημένους στή θεϊκή ἀγκαλιά Σου…)
 Πηγή: http://www.xfd.gr

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Αξίζει να διαβαστεί, ειδικά αυτό το τεύχος.
Είναι υπέροχο.