Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2017

Τι είναι αίρεση; ( Α΄)

Ο κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος και έχει δικαίωμα να πιστεύει  ό, τι θέλει. Αυτή την δυνατότητα την έδωσε ο ίδιος ο Θεός στον άνθρωπο και την ελευθερία να πει “όχι” στον Θεό. Όμως η ελευθερία αυτή υπονομεύεται όταν ο άνθρωπος αποφασίζει κάτι χωρίς να έχει σωστή πληροφόρηση γι’ αυτό. Η άγνοια και η λαθεμένη πληροφόρηση θέτουν σε κίνδυνο την ελευθερία του ανθρώπου.
          Η αναφορά μας στο θέμα αυτό- της αιρέσεως-δεν είναι η εμπάθεια και η πολεμική εναντίον κανενός, αλλά η ενημέρωση των αδελφών, η κατάθεση της ορθόδοξης μαρτυρίας.
          Είναι γεγονός, ότι οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν παρασυρθεί σε διάφορες  αιρετικές αποκλίσεις από άγνοια ή παραπληροφόρηση σε βασικά θέματα της πίστεως. Βεβαίως σεβόμαστε την επιλογή κάθε ανθρώπου, αρκεί να είναι ελεύθερη και με επίγνωση και όχι αποτέλεσμα παραπληροφόρησης και πλάνης.
          Αλλά ας δούμε πρώτα -πρώτα τί είναι η αίρεση.
          Αίρεση είναι η επιλογή ενός μόνο μέρους της αλήθειας και η επιβολή του πάνω στο όλο. Είναι  η απολυτοποίηση του σχετικού εις βάρος της σύνολης αλήθειας. Έτσι όμως με τον τρόπο αυτό μειώνεται και καταστρέφεται η αλήθεια και ακρωτηριάζεται η ζωή, διότι η αλήθεια σώζει ενώ  η αίρεση που είναι το ψέμα καταστρέφει. Αλήθεια και ζωή είναι δύο πραγματικότητες που χωρίζονται. Λ. χ. Όταν ο αιρεσιάρχης άρειος δίδασκε, ότι ο Χριστός είναι άνθρωπος, έλεγε ένα μόνο ένα μέρος της αλήθειας, γιατί πραγματικά ο Χριστός ήταν και άνθρωπος. Όταν όμως αυτό το μέρος το έβαζε στη θέση του όλου, όταν δηλαδή έλεγε ότι ο Χριστός είναι μόνο άνθρωπος, τότε κατέστρεφε την αλήθεια και δίδασκε την πλάνη, γιατί ο Χριστός δεν ήταν μονό άνθρωπος, αλλά συγχρόνως και τέλειος Θεός. Αυτό βέβαια δεν ήταν μια θεωρητική αλήθεια, αλλά είχε σχέση άμεση με τη ζωή και τη σωτηρία του ανθρώπου. Γιατί αν ο Χριστός ήταν μόνο άνθρωπος, έστω και ο τελειότερος, τότε ο άνθρωπος δεν θα είχε σωθεί, αλλά θα έμενε στο θάνατο.
   π. Γ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: