Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018

Ψήγματα από τους ασκητικούς λόγους του Αββά Ισσάκ του ΣύρουΌποιος συναισθάνεται την αμαρτωλότητά του, είναι ανώτερος εκείνου που ανασταίνει νεκρούς!... Όποιος στενάζει μια ώρα για την ψυχή του είναι ανώτερος εκείνου που ωφελεί όλο τον κόσμο με τη διδασκαλία του!... Όποιος ακολουθεί πίσω από  το Χριστό πενθώντας είναι  ανώτερος αυτού που επαινείται στην εκκλησία από το λαό!...
          Δεν κατοικεί το Πνεύμα του Θεού σ’ εκείνους που ζουν με ανάπαυση, αλλά το πνεύμα του διαβόλου. Οι γνήσιοι δούλοι του Θεού ζουν με θλίψεις και στενοχώριες, ο δε κόσμος με τρυφή και αναπαύσεις. Αυτοί μεν κλαίουν, ο δε κόσμος γελά. Αυτοί στενάζουν, ο κόσμος χαίρει. Αυτοί νηστεύουν, ο κόσμος τρυφά...
          Η αρετή, δηλαδή η φύλαξη των εντολών το Χριστού, ακολουθείται από λύπη, που οφείλεται στις θλίψεις και πειρασμούς από φθόνο των δαιμόνων. Με την υπομονή φθάνουμε στην ταπείνωση και εν συνεχεία απολαμβάνουμε τη χάρη του Θεού...

Δεν υπάρχουν σχόλια: