Τρίτη, 2 Ιουλίου 2019

“ Έδωκαν κλήρους – ψήφους- αυτών”“...έδωκαν κλήρους-ψήφους αυτών, και έπεσεν ο κλήρος επί Ματθίαν....”

και “εξελέξαντο Στέφανον, Φίλιππον - και λοιπούς διακόνους- ους έστησαν ενώπιον των Αποστόλων...” (Πραξ. Στ΄ 5-6).          Τα παραπάνω κείμενα προέρχονται από τις Πράξεις των Αποστόλων και αναφέρονται στις εκλογές του Αποστόλου Ματθίου και των Διακόνων.

          Στην Εκκλησία μας η ανάδειξη των λειτουργών της γίνονταν από τα πιστά μέλη της χριστιανικής κοινότητας, ανδρών και γυναικών. Εδώ φαίνεται η  προοδευτικότητα της Εκκλησίας μας και στον τομέα αυτό όσον φορά στις ψήφους των γυναικών.

Χρειάσθηκαν δύο χιλιετηρίδες για να έχει η γυναίκα δικαίωμα ψήφου στην πολιτεία . Με το χρόνο ο τρόπος ατός της εκλογής των κληρικών ατόνησε και το έργο της εκλογής έχουν οι επίσκοποι. Σε μερικές Εκκλησίες διατηρείται αυτός ο αρχικός τρόπος εκλογής, “ψήφω κλήρου και λαού”.

          Το θέμα είναι επίκαιρο, διότι και εμείς βρισκόμαστε σε περίοδο εκλογών. Η εκλογή των λειτουργών της Πολιτείας γίνεται από τον λαό και δια τον Λαόν. Είναι οι διάκονοι – υπηρέτες του Λαού, κρατικοί λειτουργοί και όχι δυνάστες του λαού.  Οι πολίτες έχουν υποχρέωση να εκλέγουν τους καλύτερους που θα αντιπροσωπεύουν τους πολίτες στη Βουλή, στην περιφέρεια, στους δήμους. Η υποχρέωση αυτή της ψηφοφορίας δίνει το δικαίωμα στους ψηφοφόρους  να υποβάλλουν αιτήματα αγαθά και να ελέγχουν, δια την μη τήρηση των υπεσχημένων. Με τον τρόπο αυτό έχουμε ομαλή κοινωνική συμβίωση .

          Το θέμα είναι: έχουν αυτό το φρόνημα εδώ στην πατρίδα μας οι εκλεγέντες βουλευτές; Πάντως βασικό αίτημα των σωφρόνων είναι να μην αλλοιωθεί ούτε το Σύνταγμα της χώρας ούτε και ο Ποινικός Κώδικας  προς το χειρότερο.       

          γ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: