Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2019

Τι είναι η Εκκλησία1. Η Εκκλησία είναι το σώμα και το αλάθητο στόμα του Χριστού.2. Η Εκκλησία είναι η μόνη ασφαλής οδός σωτηρίας.3. Εις την Εκκλησία ανήκουν όσοι πιστεύουν όσα διδάσκει η Εκκλησία και όσοι είναι μετ’ αυτής ηνωμένοι διοικητικά, λατρευτικά, ευχαριστιακά και κοινωνικά.4. Η αίρεση και το σχίσμα χωρίζουν από την Εκκλησία και οδηγούν εις τον όλεθρον της κολάσεως.5. Οι αιρετικοί και οι σχισματικοί δεν ανήκουν στην Εκκλησία και άρα η αίρεσις και το σχίσμα δεν επιτρέπεται να λέγωνται Εκκλησίαι, αλλά αιρετικαί και σχισματικαί συνάξεις και παραφυάδες ή ομολογίαι.6. Το χρέος της Εκκλησίας μας είναι να επαναφέρει τους πλανημένους εις την μίαν ποίμνην του Χριστού ζώντας εις την Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν.          Αρχιμ. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: