Σάββατο, 15 Αυγούστου 2015

15 Αυγούστου - Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ


          Σήμερα-15 Αυγούστου- η Εκκλησία μας γιορτάζει με πνευματική ευφροσύνη και λατρευτική λαμπρότητα την Κοίμηση και την Μετάσταση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Καμία γυναίκα δεν αξιώθηκε στον κόσμο τη μεγίστη τιμή της Αγίας Θεοτόκου που έγινε μητέρα του Θεού στη γη. Οι γενιές των ανθρώπων μακαρίζουν τη Θεοτόκου που είναι το «αμόλυντον της παρθενίας κειμήλιον», όπως την εγκωμιάζει ο άγιος Πρόκλος.
          Η Εκκλησία έφτιαξε τους ιερότερους ύμνους για την Παναγία και κάθε ψυχή χριστιανού στρέφεται πάντα με εμπιστοσύνη προς την μητέρα του Κυρίου. Είναι ακριβώς μητέρα, και στο πανάγιο πρόσωπό της ο κάθε πιστός βλέπει τη δική του μητέρα, την γυναίκα που τον έθρεψε στα σπλάγχνα της, που τον θήλασε το γάλα της, που τον κράτησε στα χέρια της, που τον προστάτεψε στην αγκαλιά της. «…..Μητρώαν έχουσα προς τον Θεόν την ισχύν, και τοις καθ’ υπεροχήν αμαρτάνουσιν καθ’ υπερβολήν την συγχώρησιν εξανύει».

          π. Γ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η νοερά προσευχή

Πρώτιστως σκοπός αυτής της “σταθερής” χρήσης της Ευχής του Ιησού είναι να εδραιωθεί μέσα μας, δια του θείου ελέους, η εσωτερική ησυχία ...