Τρίτη, 16 Αυγούστου 2016

Βραβεῖο Εὐρωπαίου πολίτη

Μιὰ θέση μεταξὺ τῶν πενήντα πρώτων βραβευθέντων Εὐρωπαίων γιὰ τὴν προσφορά τους στοὺς συνανθρώπους τους κατὰ τὸ 2016 κατέλαβε ἐπάξια ἕνας ἀρτοποιός! Πρόκειται γιὰ τὸν 76χρονο ἀρτοποιὸ τῆς Κῶ κ. Διονύσιο Ἀρβανιτάκη, ὁ ὁποῖος ἀπὸ τὰ χαράματα κάθε μέρα ζύμωνε καὶ ἔψηνε ψωμιὰ καὶ τὰ μοίραζε σὲ οἰκογένειες προσφύγων.

   Ἀπονέμοντάς του μάλιστα σὲ εἰδικὴ τελετὴ τὸ βραβεῖο ὁ πρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς κ. Ζὰν Κλὸντ Γιουνκὲρ χαρακτήρισε τὸν κ. Ἀρβανιτάκη «σύμβολο τῆς Εὐρώπης» («Δημοκρατία» 4-6-2016).

   Τί νὰ πρωτοθαυμάσει, ἀλήθεια, καν­εὶς στὸ γεγονὸς αὐτό; τὸν καθημερινὸ κόπο καὶ τὰ ἔξοδα τοῦ κ. Ἀρβανιτάκη χάριν τῶν προσφύγων, στὰ πρόσωπα τῶν ὁποίων θυμόταν τὰ λόγια τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ «ἐπείνασα, καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν» (Ματθ. κε΄ 35); ἢ τὸν χαρακτηρισμό του ἀπὸ τὸν κ. Γιουνκὲρ ὡς «συμβόλου τῆς Εὐρώπης»; Ὁ πρόεδρος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως χαρακτήρισε ἕναν ἄνθρωπο ἀγάπης «σύμβολο τῆς Εὐρώπης».

   Ἀπὸ τέτοια ἀνθρωπιστικὰ ἰδεώδη καὶ χριστιανικὰ ἰδανικὰ ἐμπνέονταν ἐκεῖνοι ποὺ ὑπῆρξαν οἱ ὁραματιστὲς καὶ ἱδρυ­τὲς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Μὲ τὴν πάροδο ὅμως τῶν χρόνων ἐπικράτησαν ψυχρὰ οἰκονομικὰ καὶ πολιτικὰ συμφέροντα. Ἰδανικὸ τῶν Εὐρωπαίων ἔγινε τὸ μάρκο, ἡ στερλίνα, τὸ φράγκο, τὸ εὐρώ. Καὶ αὐτὸ τὸ παπικὸ Βατικανὸ ἔγινε ὁμοίωμα κοσμικοῦ κράτους. Ἔτσι φθάσαμε στὸ σημερινὸ ἐπίπεδο τῆς ἔ­σχατης ἠθικῆς ἐξαχρειώσεως καὶ τοῦ ἀμοραλισμοῦ. Ἡ χαλαρότητα τῶν ἠθῶν καὶ κάθε διαφθορὰ πηγάζει πλέον καὶ εὐλογεῖται ἀπὸ τὴν Εὐρώπη.

   Τὸ παράδειγμα τοῦ ἀξιέπαινου Ἕλ­ληνα ἀρτοποιοῦ τῆς Κῶ κ. Ἀρβανιτάκη, ποὺ οἱ ἴδιοι βράβευσαν, ἂς γίνει ἀφορμὴ στοὺς ὑπεύθυνους τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως γιὰ σοβαρότερο ἔλεγχο τῆς πορείας τους. Γιὰ νὰ θυμοῦνται τί εἶχαν, τί ἔχασαν, τί τοὺς πρέπει!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

«Μαμά βαριέμαι...» Γιατί βαριέται ένα παιδί;

Τ ο παιδί σας δε μπορεί να κάτσει μόνο του να παίξει στο δωμάτιό του ούτε πέντε λεπτά. Με το που φεύγετε για να συνεχίσετε τις δουλει...