Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2017

Πέντε αιτίες για τις οποίες οι άνθρωποι αγαπούν ο ένας τον άλλο
          Είτε προς έπαινον, είτε προς κατηγορία. Δηλαδή, ή εξ αιτίας του Θεού, όπως ο ενάρετος τους πάντες και όπως ο ενάρετος και αυτός που δεν κατέστη ακόμη ενάρετος ή εξ αιτίας της φύσεως, όπως οι γονείς τα παιδιά τους και το αντίστροφο ή εξ αιτία της κενοδοξίας, όπως αυτός πού δοξάζεται αυτόν που τον δοξάζει ή εξ αιτίας της φιλαργυρίας, όπως αυτός που αγαπά τον πλούσιο για να λάβει κάτι ή εξ αιτίας φιληδονίας, όπως αυτός που υπηρετεί την κοιλία και τα υποκάτω της κοιλίας.  Και η μεν πρώτη αγάπη είναι επαινετή, η δευτέρα είναι μέση και οι υπόλοιπες είναι εμπαθείς.

          Εάν κάποιους μισείς, κάποιους ούτε αγαπάς ούτε μισείς, αλλά άλλους αγαπάς, αλλά με μέτρο, άλλους αγαπάς πάρα πολύ, από αυτή την ανισότητα μάθε ότι ευρίσκεσαι μακρυά από την τελεία αγάπη, η οποία εξ ίσου κάθε άνθρωπο αγαπά.Μαξίμου του Ομολογητού, Κεφ. Περί αγάπης, Φιλοκαλία τ. Β΄

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Εύστοχα και σωτηρία ταυτόχρονα.

Ανάσταση νεκρής για να κοινωνήσει

O αρχιμ. Βενέδικτος Πετράκης (†8 Σεπτεμβρίου 1961) ανέπτυξε μια θαυμαστή ποιμαντική δραστηριότητα στην Ι. Μητρόπολι Αιτωλοακαρνανίας κα...