Πέμπτη, 9 Αυγούστου 2018

Ὁ γάϊδαρος καὶ τὸ πηγάδι....Μιὰ φορὰ ἦταν ἕνας χωρικὸς ποὺ εἶχε ἕναν γάϊδαρο. Μιὰ μέρα ὁ γάϊδαρος ἔπεσε κατὰ λάθος σὲ ἕνα πηγάδι.... ἄρχισε νὰ γκαρίζει πολὺ δυνατὰ καὶ ὁ χωρικὸς ποὺ τὸν ἄκουσε πῆγε νὰ τὸν βοηθήσει νὰ βγεῖ....

Ἔριξε σχοινιὰ γιὰ νὰ τὸν τραβήξει ἀλλὰ στάθηκε ἀδύνατο. Σκέφτηκε ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ τὸν βγάλει ἔξω κ ἀποφάσισε νὰ μὴν προσπαθήσει παραπάνω ἀλλὰ νὰ τὸν θάψει μέσα σ’ αὐτό, γιὰ νὰ μὴν ἀκούει καὶ τὰ γκαρίσματά του.

Ἔτσι φώναξε ὅλους τοὺς γείτονές του νὰ τὸν βοηθήσουν νὰ ρίξει χῶμα στὸ πηγάδι γιὰ νὰ θάψει τὸ ζωντανὸ μιὰ ὥρα ἀρχύτερα.

Ὁ γάϊδαρος μόλις κατάλαβε τί συνέβαινε ἄρχισε νὰ γκαρίζει ἀκόμα πιὸ σπαρακτικά. Ὡστόσο μετὰ ἀπὸ λίγη ὥρα τὰ γκαρίσματα σταμάτησαν. Οἱ χωρικοὶ συνέχισαν νὰ ρίχνουν χῶμα..............

Μετὰ ἀπὸ λίγο ὁ ἰδιοκτήτης του, κοίταξε μέσα στὸ πηγάδι καὶ βλέπει ὅτι ὁ γάϊδαρος τίναζε τὸ χῶμα ἀπὸ πάνω του καὶ πατοῦσε πάνω σὲ αὐτὸ γιὰ νὰ ἀνέβει ψηλά.

Ἔτσι εἶχε φτάσει σχεδὸν στὴν ἐπιφάνεια κι ἔδωσε ἕνα τελευταῖο σάλτο καὶ ἔτρεξε ἐλεύθερος μακρυά...............

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: "Ἂν ἔπεσες, ἀδελφέ μου, ἀπὸ τὸ ὕψος τοῦ θεϊκοῦ νόμου, μὴν ἀπελπίζεσαι. Ἀγωνίσου νὰ ἐπιστρέψεις καὶ ὁ Θεὸς θὰ σὲ στολίσει καὶ θὰ σὲ στερεώσει μὲ τὶς ἀρετές του"

Ἀπόδοση στὴν Νεοελληνικὴ:   Σάββας Ἠλιάδης - Δάσκαλος Ἀπὸ τὸ βιβλίο «ΝΕΑ ΚΛΙΜΑΞ»: Ἑρμηνεία τοῦ τετάρτου Ἀναβαθμοῦ τοῦ Α΄ ἤχου: Ἀντί...