Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2019

Το Νέο Εκκλησιαστικό έτος“Ο πάσης δημιουργός της κτίσεως.... ευλόγησον τον στέφανον του ενιαυτού-έτους- της χρηστότητος σου Κύριε.....”
          (από την υμνολογία της Ινδίκτου)

         

          Η Εκκλησία στην αρχή κάθε έτους και εργασίας απευθύνει δέηση στον Δημιουργό της κτίσεως να ευλογήσει τα έργα των πιστών. Και αυτό το κάνει , διότι ο Ίδιος ο Θεός έχει υποσχεθεί “ότι επιβλέψω εφ’ υμάς και ευλογήσω υμάς....”... και εμπεριπατήσω εν υμίν και έσομαι υμών Θεός και υμείς έσεσθε λαός....”. Για τους ορθόδοξους Έλληνες αρχή του έτους -Πρωτοχρονιά- ήταν η 1η Σεπτεμβρίου, όπως όριζαν τα διατάγματα των αυτοκρατόρων.

          Οι πρόγονοί μας  αφ’ ότου δέχθηκαν την χριστιανική πίστη, ώρισαν ως οδηγό και κυβερνήτη τον Ένα και Τριαδικό Θεό. Και το πρώτο Σύνταγμα μετά την απελευθέρωση του Γένους το αφιέρωσαν “εις το όνομα της Αγίας και ομοουσίου και ζωοποιού και αδιαιρέτου Τριάδος”, εκφράζοντας έτσι την πίστη τους και την πορεία τους. Και αυτή η σύνδεση δείχνει την ιδιοπροσωπίαν των Ελλήνων εντός και εκτός Ελλάδος. Και δεν έκαναν λάθος οι πατέρες μας. Ο Θεός εδόξασε το Γένος μας και το διαφύλαξε και συνεχίζει να το διαφυλάττει.

          Δυστυχώς κάποιοι Έλληνες ξέφυγαν από την πίστη και την  πατρώα ευσέβεια και επιζητούν  άλλη πίστη. Δεν επιθυμούν αυτή την ωραία και σταθερή συμπόρευση  με τον Θεό. Επιδιώκουν την αποιέρωση της Πολιτείας, ουδέτερη της Ορθοδόξου πίστεως, την κατάργηση των χριστιανικών αληθειών από την παιδεία, της  χριστιανικής ορκωμοσίας κ. λ.π. Για τούτο είδαμε το θλιβερό θέαμα πολλοί βουλευτές να ορκίζονται στον εαυτό τους. Τι θα γίνει στο μέλλον; Προοιωνίζονται και άλλα  πολλά αρνητικά. Εμείς ανήκουμε στο “μικρό ποίμνιο” που ευδοκεί ο Θεός και η ιστορία και ο Λόγος του Θεού μαρτυρεί σ’ αυτούς ανήκει ο στέφανος της νίκης.

          Οι αγιασμοί στα σχολεία μας  είναι μια ελπίδα.

          Ακόμη με την έναρξη του σχολικού έτους υπενθυμίζουμε στους Γονείς των μαθητών να συμπαρίστανται ενεργώς και να ενισχύουν το έργο των δασκάλων. Επίσης καλούνται να συνεργασθούν και με τους κατηχητές των ενοριών για τη συμμετοχή των μαθητών στο ενοριακό έργο της χριστιανικής κατηχήσεως, και να μην τα αποτρέπουν από το σημαντικό αυτό πνευματικό έργο οικοδομής εν Χριστώ, η να μην στέκονται με σκεπτικισμό και ειρωνεία.

          Πάντως οι υπεύθυνοι της κατηχήσεως αναμένουν  την αγαστή συνεργασία των εκπαιδευτικών μας και μπορούν να επικοινωνήσουν με την ενορία των σχολίων τους για το θέμα αυτό.

          π. Γ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: