Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2020

Η ανατροφή των παιδιών

 

Πολλοί ισχυρίζονται ότι είναι φυσικό στον άνθρωπο να γίνει καλός η κακός, αλλά απατώνται, διότι το να πει κανείς ότι το κακό είναι φυσικό, είναι  βλάσφημο κατά του ίδιου του Θεού. Όσα έπλασε ο Θεός είναι πολύ καλά. Η αρετή είναι φυσικό στον άνθρωπο, η κακία είναι παρά φύση. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο κατ’ εικόνα και ομοίωσή Του....

          Γιατί λοιπόν ο άνθρωπος, ενώ είναι φυσική η αρετή, ενώ μπορεί να γίνει καλός, δεν γίνεται; Η αιτία προέρχεται από την αμέλεια των γονέων και τη λίγη φροντίδα που έχουν για την ανατροφή και την εκπαίδευση των παιδιών τους. Αν οι γονείς παιδαγωγήσουν τα παιδιά τους με μεγάλη προσοχή και επιμέλεια, δεν μπορεί παρά να γίνουν καλοί άνθρωποι.

          Πρέπει όμως κοντά στην ανατροφή και την παιδεία να δείχνουν πρώτα οι ίδιοι το δικό τους καλό παράδειγμα. Εκείνοι δηλαδή που συμβουλεύουν τα παιδιά τους να τα κάνουν πρώτα αυτοί, διότι αν οι γονείς συμβουλεύουν τα παιδιά τους και οι ίδιοι δεν κάνουν αυτά που συμβουλεύουν, τα παιδιά τους δεν ωφελούνται καθόλου...

          Εκτός από το καλό παράδειγμα, έχουν καθήκον οι γονείς να εκπαιδεύουν τα παιδιά τους από αυτή ακόμη τη βρεφική ηλικία. Να τα διδάσκουν τον φόβο του Θεού, να τους κόβουν τις κακές ορμές και ελαττώματα που παρουσιάζονται, να μην τα κολακεύουν και τους κάνουν τα κακά θελήματα και τις ορέξεις.

          Στο άγραφο χαρτί ό, τι γράμματα γράψεις, θα μείνουν ανεξάλειπτα. Και το μικρό παιδί, ό, τι μάθει και διδαχτεί απο μικρό, αυτό θα μείνει ανεξάλειπτο και όταν γεράσει. Στην μικρή και τρυφερή ηλικία δίδαξε,νουθέτησε το παιδί σου, ώστε όταν γεράσει να θυμάται τη διδασκαλία.

          Σ’ εκείνες τις πράξεις που συνήθισε κανείς από την παιδική ηλικία, σ’ αυτές ευχαριστιέται και όταν γεράσει, είτε καλές είναι είτε κακές. Μάλιστα η κακία, όταν από μικρός συνηθίσει κανείς, όταν μεγαλώσει τριπλασιάζεται.

          Όσοι, λοιπόν, θέλετε τα παιδιά σας να γίνουν καλοί άνθρωποι και να ευφρανθείτε με την πρόοδό τους, να τα συνηθίσετε από μικρά στην ευσέβεια. Αν φροντίζετε μόνο πως να πλουτίσετε τα παιδιά σας και να τους αφήσετε κληρονομιά και δεν φροντίζετε για την ανατροφή τους, κι εσείς είστε δυστυχείς και τα παιδιά σας θα αποβούν μια μέρα δυστυχή και επιβλαβή στον εαυτό τους και στην κοινωνία.  

Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος      

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ: “Όσιος Φιλόθεος Πάρου”  

Δεν υπάρχουν σχόλια: