Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013

Καθημερινά σήματα πορείας«Εύχεσθε υπέρ αλλήλων, όπως ιαθήτε.
Πολύ ισχύει δέησις δικαίου ενεργουμένη» (Ιακ. 5, 16)

          Το ενδιαφέρον δια τον πλησίον επιβάλλει να του προσφέρουμε όση βοήθεια μπορούμε. Αλλά επίσης καθήκον είναι να ζητάμε, χάρη αυτού, τη βοήθεια και ενίσχυση του Θεού. Και έχει μεγάλη σημασία η προσευχή που γίνεται με αγάπη  υπέρ του πλησίον μας. Η προσευχή αυτή, ενώ μαρτυρεί πίστη χριστιανική και αγάπη, συγχρόνως τονώνει και αυξάνει την πίστη και την αγάπη. Συνδέει  στενότερα τους χριστιανούς που εκτελούν αμοιβαίως το καθήκον αυτό της προσευχής, και φέρει πλουσιότερες τις ευλογίες του Θεού.
          Είναι αδύνατο ο Θεός της αγάπης να μην προσέξει ιδιαίτερα την εξ αγάπης προσευχή που του προσφέρουμε χάρη των αδελφών μας και πολύ περισσότερο, όταν δεν πρόκειται για υλικά ζητήματα, αλλά για τη διόρθωση και την πνευματική  πρόοδο του πλησίον μας, για την ενίσχυσή του στο δύσκολο αγώνα  εναντίον της αμαρτίας.

Πηγή: Δ. Γ. Παναγιωτόπουλου, «Από την Πηγή της Αλήθειας»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αυτή η φράση είναι θανατηφόρο πλήγμα για τον διάβολο!

«Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν!» Είναι πολύ μεγάλη γι’ αυτόν που τη λέει σε κάθε κίνδυνο, προϋπόθεση ασφάλειας κι ευχαρίστησης. Γιατί μ...