Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2015

Το σώμα του Χριστού
Η Εκκλησία δεν είναι απλώς ένα γεγονός της ιστορίας, δεν είναι απλώς και μόνον ένας θεσμός θεοίδρυτος μεν, αλλά στατικός. Δεν είναι ένας νεκρός κανών πίστεως και βίου. Είναι πλέον τούτων. Είναι η ζωή. Η Εκκλησία είναι ζωή. Είναι Σώμα Χριστού και το κύριον και δεσπόζον χαρακτηριστικόν του αναστάντος  Σώματος του Χριστού, είναι ζωή άφθαρτος. Και ημείς οι ανήκοντες εις την Εκκλησίαν; Ακριβώς ημείς είμεθα Σώμα Χριστού. Είμεθα ζώντα μέλη του Σώματος του Χριστού. Και σώμα και μέλη.

Μητροπ. Χαλκηδόνος ΜΕΛΙΤΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η ναρκομανής κοινωνία μπορεί να μας σώσει από τα ναρκωτικά;

Πόσοι νέοι ναρκομανείς άρχισαν τα ναρκωτικά, ενώ ζούσαν μια ζωή προσφοράς και αγάπης προς την κοινωνία; Βεβαίως, κανείς. Αν   ήμασταν κτ...