Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2015

Πώς μπορεί η Εκκλησία να εμπνεύσει το αυθεντικό όραμα ζωής για τον άνθρωπο;
  Αυτό θα γίνει, όταν οι κληρικοί παντός βαθμού αποκτήσουν ευαγγελικό ήθος και πατερικό φρόνημα, όταν εφαρμόζουν το παράδειγμα της επί του  όρους ομιλία του Χριστού. Σήμερα ο κόσμος χρειάζεται κληρικούς με ασκητική ζωή, ορθόδοξη βιωτή, πατερικό και μαρτυρικό πνεύμα.
          Αυτό το βλέπουμε αυθεντικά στην «ιερά ιστορία» που είναι τα συναξάρια της Εκκλησίας, δηλ. οι βίοι των αγίων, τα τροπάρια της λατρείας, η εσωτερική μαρτυρία της θείας Λειτουργίας. Αν καθημερινά εμπνεόμαστε από αυτή την «ιερά ιστορία» της Εκκλησίας, τότε θα μπορέσουμε να την μεταγγίσουμε σε αυτούς που την αναζητούν. Δυστυχώς κάθε μέρα υμνούμε μάρτυρες και ασκητές, εισερχόμαστε στους Ναούς, βλέπουμε τα άγια πρόσωπά τους, και ο τρόπος της ζωής μας διαφέρει απ’ τον δικό τους.
          Τελικά ο ορθόδοξος ησυχασμός και η ορθόδοξη νηπτική ζωή είναι εκείνο που δείχνει στους ανθρώπους την μέθοδο της αγιότητος, τον τρόπο με τον οποίο θα ζήσουμε την διδασκαλία του Χριστού και την μαρτυρία της Εκκλησίας, το «πώς» της χριστιανικής ζωής, πράγμα που ισχύει για όλους τους χριστιανούς, τηρουμένων των αναλογιών. Συνήθως, εμείς περιοριζόμαστε στο «τί» είναι ο Θεός και όχι στο «πώς» θα ενωθούμε μαζί Του. Αυτό το «πώς» χρειάζεται σήμερα να προσφέρει σήμερα  η Εκκλησία στους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη.

Πηγή:       «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ», τ. 221   

Δεν υπάρχουν σχόλια: