Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2017

Ο Ευρωπαϊκός ουμανισμός


          Ουμανισμός κούρασε επιβαρυντικά και απελπιστικά απογοήτευσε τον άνθρωπο. Ο ευρωπαϊκός άνθρωπος είναι κουρασμένος από την ειδωλολατρία. Βασανίζοντας τον άνθρωπο μέχρι φρίκης, ο ουμανισμός ξεψύχησε μέσω ανύπαρκτου παραληρήματος, μέσω του ευρωπαϊκού πολέμου. Και εγκατέλειψε τον ευρωπαϊκό άνθρωπο στο νεκροταφείο, στο ευρωπαϊκό νεκροταφείο. Και αυτός κουρασμένος από τη δυστυχία, φορτωμένος με το βαρύ σαμάρι της ύπαρξης, θλιμμένος λόγω του ευρωπαϊκού νεκροταφείου, θρηνεί με λυγμούς και περιμένει να τον αναπαύσει κάποιος και να τον απελευθερώσει από το βαρύ φορτίο. Και εκεί που αυτός καταπονημένος θρηνεί και περιμένει, πάνω από το ευρωπαϊκό νεκροταφείο αιωρείται το πράο και αγαθό κάλεσμα του Θεανθρώπου: “Δεύτε προς με πάντες οι κοπιώντες  και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω υμάς. Άρατε τον ζυγόν μου εφ’ υμάς και μάθετε απ’ εμού, ότι πράος είμι και ταπεινός τη καρδία, και ευρήσετε ανάπαυσιν ταις ψυχαίς υμών. Ο γαρ ζυγός μου χρηστός και το φορτίον μου ελαφρόν έστιν” (Ματθ. 11. 28-30).

          Έτσι ο αγαθός και μόνος Φιλάνθρωπος καλοί στον εαυτό του τον δυστυχή ευρωπαϊκό άνθρωπο. Θα Τον ακούσει αυτός; Θα ακούσει; Θα ακούσει;....

          Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς

Δεν υπάρχουν σχόλια: