Πέμπτη, 13 Απριλίου 2017

Μεγάλη Πέμπτη- ο Μυστικός Δείπνος


                           “ Ξενίας δεσποτικής και αθανάτου τραπέζης εν υπερώο τόπω,
   ταις υψηλαίς φρεσί, πιστοί δεύτε απολαύσωμεν, επαναβεβηκότα
                                   Λόγον εκ Λόγου μαθόντες, ον μεγαλύνομεν”

Σήμερα, την Μ. Πέμπτη, υπογράφτηκε και παραδόθηκε η Νέα Διαθήκη μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Και αυτή υπογράφτηκε με το αίμα του Χριστού.

          Προτού παραδοθεί ο Χριστός στους σταυρωτές του, παρέδωσε στο Μυστικό Δείπνο στους μαθητές του.

          Ο Μυστικός Δείπνος είναι ένα μυστήριο. Αλλά μυστήριο είναι και ο χρόνος που συντελέστηκε. Χρονικά η σταυρική θυσία έγινε μετά το Μυστικό Δείπνο. Μυστηριακά όμως έγινε την ώρα του Μυστικού Δείπνου. Στους μαθητές του πρόσφερε στο θεώμενο σώμα Του και το αίμα Του.

          Ο Μυστικός Δείπνος που άρχισε στο υπερώο της Ιερουσαλήμ, θα συνεχίζεται πάντοτε στη γη, για να μεταδίδει την αιώνια ζωή. Οι πιστοί θα μεταλαμβάνουν το Σώμα και το Αίμα του Χριστού εις “ άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον”. Αυτό είναι το παν, το μεγαλύτερο δώρο που μας άφησε  ο Χριστός στη γη, την άφεση των αμαρτιών και την αιώνια ζωή.

          Και σ’ αυτή την δεσποτική Ξενία μας προσκαλεί “ταις υψηλαίς φρεσί να συμμετάσχουμε διαρκώς για να μας μεταγγίζει τη ζωή, τη χαρά, τη δύναμη και τη θέωση.

          Αυτό είναι το μεγάλο Μυστήριο του Μυστικού Δείπνου: Δεσποτική και αθάνατη Τράπεζα “εν υπερώο τόπω”.

          γ.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Καλή ανάσταση

Μικρά αποφθέγματα

Ὅσο ἁμαρτωλὸς κι ἂν εἶναι ὁ ἄνθρωπος, μένει πάντα μέσα ἡ σπίθα τοῦ Θεοῦ. Αὐτὴ ἡ σπίθα εἶναι ἱκανὴ νὰ θεριέψει, νὰ γίνει πυρκαϊὰ καὶ νὰ κ...