Τρίτη, 8 Αυγούστου 2017

"O θεός ήλθοσαν έθνη" Μανουήλ Δούκα του Χρυσάφη


O θεός ήλθοσαν έθνη ηχ πλ δ΄ («Εις την ανάλωσιν της Κωνσταντινουπόλεως») Μανουήλ Δούκα του Χρυσάφη (ακμή περ. 1440-1465) 9'.50"

Ψάλλει ο Μέγας Πρωτοπρεσβύτερος της Μ.τ.Χ.Ε πατήρ Γεώργιος Τσέτσης.

Σύμμεικτα Εκκλησιαστικής Μουσικής, CD 6ο

ΑΜΩΜΟΣ - ΝΕΚΡΩΣΙΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

Επιμέλεια έκδοσης: Μανόλης Χατζηγιακουμής.

Έκδοση: Κέντρον Ερευνών και Εκδόσεων (Αθήνα 2005).

Το κείμενο του ύμνου έχει ως εξής:

O θεός, ήλθοσαν έθνη εις την κληρονομίαν σου, εμίαναν τον ναόν τον άγιόν σου [εμίαναν Κύριε]. | Έθεντο τα θνησιμαία των δούλων σου βρώματα τοις πετεινοίς του ουρανού, τας σάρκας των οσίων σου τοις θηρίοις της γης· | εξέχεαν το αίμα αυτών [εξέχεαν Κύριε] ωσεί ύδωρ κύκλω Ιερουσαλήμ, και ουκ ην ο θάπτων. | Εγενήθημεν όνειδος τοις γείτοσιν ημών, μυκτηρισμός και χλευασμός τοις κύκλω ημών. | Έως πότε, Κύριε, οργισθήση εις τέλος, εκκαυθήσεται ως πυρ ο ζήλος σου [έως πότε Κύριε]; | Έκχεον την οργήν σου [έκχεον] επί τα έθνη τα μη γινώσκοντά σε και επί βασιλείας, αί το όνομά σου ουκ επεκαλέσαντο. | Μη μνησθής ημών ανομιών αρχαίων, αλλά βοήθησον ημίν ταχύ και ελέησον ημάς

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΣ!
ΤΙ ΦΩΝΑΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ!

Ανώνυμος είπε...

Εξαιρετικός!

Τι φταίει, Γέροντα, που θυμώνω με το παραμικρό…

–Γέροντα, εγώ νομίζω ότι δεν θυμώνω, αλλά απλώς νευριάζω. –Πώς γίνεται αυτό, βρε παιδί; Αν νευριάζης, πρέπει να εξετάσης να δης μήπως...