Τετάρτη, 1 Απριλίου 2015

Παράκληση στους Φίλους του Θεού

Οσία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών

Ὁλοτρόπως θελχθεῖσα τῷ τοῦ Χριστοῦ ἔρωτι καί τοῦ Παρακλήτου ρωσθεῖσα σθένει κατήσχυνας, Μαρία, τόν δυσμενῆ, οὐ καί ἠμᾶς ἀποκροῦσαι τούς πιστούς ἀξίωσον 
 βέλη τά πύρινα.
 
Οσία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών

Ὅλη καθαρά τῷ Νυμφίω σου ἀνέδραμες ὑπαντῆσαι. Ὤ πρεσβεύεις ἐκτενῶς ὑπέρ πάντων, ὤ Μαρία, τῶν τιμώντων σέ.

Οσία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών

Ἡ δαπανήσασα βίον τό πρότερον ταῖς ἁμαρτίαις, Χριστοῦ νύμφη πάγκαλος λαμπροῖς κατορθώμασιν ὕστερον, Μαρία, ὤφθης• διο χάριν εἴληφας πρεσβεύειν ὑπέρ τῶν τιμώντων
σέ.

Οσία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών

Ὄντως ψυχῆς σου τό ἑδραῖον ἀπεθαύμασεν ὁ Ζωσιμᾶς, Μαρία, ὁ γνωστόν εἰς ἠμᾶς ποιήσας τόν σόν βίον τόν θαυμαστόν, ἀρχέτυπον ψυχοτρόφου μετανοίας.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Μακάρι να το βρίσκαμε και σε οπτικοακουστικό.