Πέμπτη, 9 Απριλίου 2015

Σε ευχαριστώ, Κύριέ μου...
α

του ενορίτου μας Νικολάου ΒοϊνέσκουΜια ευχαριστιακή προσευχή, μελέτη για τα Άχραντα πάθη και τον Σταυρό του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού:


Σε ευχαριστώ, Κύριέ μου, διότι για χάρη μου έπλυνες τα πόδια των αγίων Σου μαθητών.

Σε ευχαριστώ Κύριέ μου, διότι για χάρη μου παρέδωσες στο Μυστικό Δείπνο το Πανάγιο Σώμα Σου και το Τίμιο Αίμα Σου, λέγοντας: «επιθυμία επεθύμησα τούτο το Πάσχα φαγείν μεθ’ ημών» (Λουκ. Κβ΄15). Συ Κύριε Πανάγιε και Παντοδύναμε έχεις την σφοδρά επιθυμία να ενοικείς μέσα σε μένα τον αμαρτωλό και άθλιο δούλο Σου; Σε παρακαλώ Κύριέ μου, αυτή τη μεγίστη δωρεά να χαρίζεις σε μένα τον αμαρτωλό και σε όλους τους ανθρώπους μέχρι τελευταίας μας αναπνοής. Τίποτε άλλο δεν σε παρακαλώ να μας χαρίζεις, Κύριέ μου. Τω πόθω σου τρώσον την αθλίαν μου ψυχή και τις ψυχές όλων των ανθρώπων, ώστε προς δόξαν Σου, προς δόξαν του Παναγίου Σου Πατρός και του Παναγίου Σου Πνεύματος και προς δόξαν της Παναγίας Σου Μητρός και καταισχύνη του απαισίου και ανθρωποκτόνου δράκοντος και των απαισίων και μισανθρώπων δαιμόνων, όλοι να σωθούμε.

Σε ευχαριστώ Κύριέ μου, διότι για χάρη μου υπέμεινες την εγωιστική φιλονικία των μαθητών Σου, οι οποίοι μάλωναν για το ποιος είναι μείζων. Και Συ τους δίδαξες λέγωνˑ «όποιος θέλει να είναι μέγας, να είναι διάκονος και όποιος θέλει να είναι πρώτος, να είναι δούλος».

Σε ευχαριστώ Κύριέ μου, διότι για χάρη μου υπέμεινες την προδοτική συμπεριφορά του Ιούδα. Κι εσύ φέρθηκες με φιλοφρόνηση δίνοντας του τη μπουκιά που έβαλες στο ζουμί της πιατέλας. Δεν έδωσες τη μπουκιά ούτε στον απόστολο Πέτρο, ούτε σε έναν άλλο  από τους μαθητές Σου, αλλά στον Ιούδα!

Σε ευχαριστώ Κύριε μου, διότι για χάρη μου υπέμεινες στο κήπο της Γεθσημανή το νυσταγμό των μαθητών Σου.

Σε ευχαριστώ Κύριέ μου, διότι για χάρη μου υπέμεινες τη μεγάλη αγωνία και τη φοβερή λύπη. Διότι είπες: «περίλυπος εστιν η ψυχή μου έως θανάτου» (Ματθ. Κστ΄38). Σε ευχαριστώ Κύριέ μου, διότι για χάρη μου έτρεξαν από το Πανάγιο Σώμα Σου οι άγιοι ιδρώτες ωσεί θρόμβοι αίματος. Σε ευχαριστώ Κύριε μου, διότι για χάρη μου έτρεξαν αυτοί οι ιδρώτες. Συγχώρεσέ με διότι εγώ έγινα αιτία περισσότερο από όλους τους ανθρώπους να τρέξουν αυτοί οι Πανάγιοι ιδρώτες, διότι δικές μου είναι οι περισσότερες αμαρτίες για τις οποίες ελυπείσο. Λυπόσουν ακόμη για μας και για την αχαριστία μας. Ελέησε με Κύριέ μου και όλους τους ανθρώπους, ανάδειξέ μας ευγνώμονες δούλους Σου, ώστε προς δόξαν Σου όλοι να σωθούμε.

Σε ευχαριστώ Κύριέ μου, διότι για χάρη μου υπέμεινες της προδοσίας το φίλημα. Και πάλι φέρθηκες με φιλοφρόνηση λέγων: «εταίρε, εφ’ ω  πάρει;» (Ματθ.κστ΄50). Δηλαδή, σύντροφε κάνε εκείνο για το οποίο ήρθες. Ο Ιούδας έπρεπε εκείνη την ώρα συγκλονισμένος να πέσει στα πόδια Σου και να πει: «Κύριε φιλάνθρωπε και ανεξίκακε, εμένα τον προδότη αποκαλείς σύντροφο; Συγχώρεσέ με τον ανάξιο». Και Συ θα τον συγχωρούσες και θα τον αποκαθιστούσες στο αποστολικό αξίωμα. Όμως ο δυστυχής είχε κυριευθεί από το σατανά και χάθηκε. Αν, λοιπόν, χάθηκε ένας απόστολος που έκανε θαύματα και αν χάθηκαν ο πιο λαμπρός άγγελος και τόσοι πολλοί άλλοι άγγελοι, εγώ από μόνος μου είμαι χαμένος. Ελέησέ με Κύριέ μου και σώσε με, είτε θέλω είτε δεν θέλω. Και όλους τους ανθρώπους προς δόξαν Σου.

Σε ευχαριστώ Κύριέ μου, διότι για χάρη μου υπέμεινες τη σύλληψη από τον όχλο. Συ και εκείνη την ώρα φέρθηκες ευεργετών κάνοντας καλά το αυτί του Μάλχου.

Σε ευχαριστώ Κύριέ μου, διότι για χάρη μου με βρισιές, βλασφημίες, χτυπήματα ωδηγήθης στον Άννα.

Σε ευχαριστώ Κύριέ μου, διότι για χάρη μου υπέμεινες την αδικοτάτη συμπεριφορά του Άννα και ατιμίες.

Σε ευχαριστώ Κύριέ μου, διότι για χάρη μου ωδηγήθης στον Καϊάφα και στο άνομο συνέδριο. Σε ευχαριστώ Κύριέ μου, διότι για χάρη μου υπέμεινες την αδικοτάτη συμπεριφορά του Καϊάφα και των άλλων αρχιερέων, γραμματέων και φαρισαίων. Σε ευχαριστώ Κύριέ μου, διότι για χάρη μου υπέμεινες τις ψευδομαρτυρίες, τις συκοφαντίες και το ράπισμα. Έπειτα, υπέμεινες την αδικοτάτη καταδικαστική απόφαση και τους εμπαιγμούς, τους εμπτυσμούς, τα ραπίσματα και τα κολαφίσματα.

Σε ευχαριστώ Κύριέ μου, διότι για χάρη μου υπέμεινες την άρνηση του αγίου μαθητού Σου Πέτρου. Εκείνος έκλαυσε πικρώς, εγώ όμως ουδέποτε δάκρυσα για τα αναρίθμητα και φρικτότατα αμαρτήματά μου. Βοήθησε και μένα Κύριέ μου με τις ευχές του αποστόλου Πέτρου να κλαύσω πικρά για τις αμαρτίες μου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΖΕΥΓΑΡΙΟΥ

Μία από τις πιο δύσκολες καταστάσεις στην καθημερινότητα του ζευγαριού είναι η ανάγκη να προχωρήσουν τα μέλη του σε συμβιβασμό, όταν δι...