Δευτέρα, 6 Απριλίου 2015

Ο Νυμφίος έρχεται...


Πώς έρχεται όμως; Έρχεται ως νυμφίος της Εκκλησίας, αλλά και για τον κάθε άνθρωπο προσωπικά, για την ψυχή μας. Γι’ αυτή ήλθε ο Χριστός στον κόσμο για να ενωθεί μαζί της. Όμως για να γίνει αυτή η ένωση επιθυμεί  η νύμφη να έχει καθαρότητα, να έχει ένδυμα γάμου. Τη στολή αυτή την έφερε ο ίδιος ο Χριστός από τον ουρανό. Είναι η καινή
κτίση.
          Εδώ στον κόσμο γίνονται οι αρραβώνες της ψυχής με το Χριστό και εκεί στη βασιλεία του Θεού θα γίνουν οι γάμοι. Χρειάζεται όμως πολλή προσοχή γιατί καμία ψυχή δεν μπορεί να νυμφευτεί το Χριστό χωρίς την στολή της ψυχής. Μπορεί κανείς να την προμηθευτεί και μάλιστα δωρεάν μέσα στην Εκκλησία.
          Θα τη ζητήσουμε ή θα προτιμήσουμε να μείνουμε  «έξω του νυμφώνος»;


Καλή Μεγάλη Εβδομάδα

π. Γ.
Εκ νυκτός ορθρίζει το πνεύμα μου προς σε ο Θεός, διότι φως τα προστάγματά σου επί τη γης. Αλληλούια.

Δικαιοσύνην μάθετε, οι ενοικούντες επί της γης. Αλληλούια.

Πρόσθες αυτοίς κακά, Κύριε, πρόσθες αυτοίς κακά τοις ενδόξοις της γης. Αλληλούια.


ΚΑΘΙΣΜΑ  Ήχος α΄

Τα πάθη τα σεπτά η παρούσα ημέρα,
Ως φώτα σωστικά ανατέλλει τω κόσμω.
Χριστός γαρ επείγεται του παθείν αγαθότητι.
Ο τα σύμπαντα εν τη δρακί περιέχων, καταδέχεται
Αναρτηθήναι εν ξύλω, του σώσαι τον άνθρωπον.


ΚΑΘΙΣΜΑ Ήχος πλ. δ΄

          Των παθών του Κυρίου τας απαρχάς, η παρούσα ημέρα λαμπροφορεί. Δεύτε ουν, φιλέορτοι, υπαντήσωμεν άσμασιν. Ο γαρ κτίστης έρχεται σταυρόν καταδέξασθαι, ετασμούς και μάστιγας, Πιλάτω κρινόμενος. Όθεν και εκ δούλου ραπισθείς επί κόρρης, τα πάντα προσίεται, ίνα σώσει τον άνθρωπον. Δια τούτο βοήσωμεν/Φιλάνθρωπε Χριστέ ο Θεός, των πταισμάτων δώρησαι την άφεσιν, τοις προσκυνούσιν εν πίστει τα άχραντα πάθη σου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΖΕΥΓΑΡΙΟΥ

Μία από τις πιο δύσκολες καταστάσεις στην καθημερινότητα του ζευγαριού είναι η ανάγκη να προχωρήσουν τα μέλη του σε συμβιβασμό, όταν δι...