Τρίτη, 3 Μαΐου 2016

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ


          Ει και εν τάφω κατήλθες, αθάνατε, αλλά του Άδου καθείλες την δύναμιν. Και ανέστης ως νικητής, Χριστέ ο Θεός, γυναιξί μυροφόροις φθεξάμενος, χαίρετε, και τοις σοις αποστόλοις ειρήνην δωρούμενος, ο τοις πεσούσιν παρέχων ανάστασιν.

          Τη αγία και μεγάλη Κυριακή του Πάσχα αυτήν την ζωηφόρον ανάστασιν εορτάζομεν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

          Χριστός κατελθών προς πάλιν άδου μόνος, λαβών ανήλθε πολλά της νίκης σκύλα.

          Αυτώ η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

          Ο άγγελος εβόα τη κεχαριτωμένη. Αγνή παρθένε, χαίρε και πάλιν ερώ χαίρε. Ο σος υιός ανέστη τριήμερος εκ τάφου.

          Φωτίζου, φωτίζου η νέα Ιερουσαλήμ, η γαρ δόξα Κυρίου επί σε ανέτειλε. Χόρευε νυν και αγάλλου Σιών. Συ δε αγνή τέρπου Θεοτόκε, εν τη εγέρσει του τόκου σου.

          Αναστάσεως ημέρα, και λαμπρυνθώμεν τη πανηγύρει και αλλήλους περιπτυξώμεθα. Είπομεν, αδελφοί, και τοις μισούσιν ημάς συγχωρήσωμεν πάντα τη αναστάσει, και ούτω βοήσωμεν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας αι τοις εν τοις μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος.

Αναστάς ο Ιησούς από του τάφου έδωκεν ημίν την αιώνιον ζωήν και  μέγα έλεος.

Η Ανάσταση του Χριστού είναι φως που αποκαλύπτει τη ζωή για την οποία πλαστήκαμε. Είναι μια ζωή φωτός και αγάπης χωρίς το φόβο της κατάρρευσης. Μια ζωή βεβαιότητας, ότι τίποτε δεν μπορεί ν’ αντισταθεί στη δύναμη του Θεού, που αναβλύζει από το κενό μνημείο.

Σήμερα το Πάσχα μαθαίνουμε, πως μια ζωή καλύτερη μπορεί να γίνει πραγματικότητα, μόνο που  μια τέτοια ζωή δεν έρχεται αυτόματα. Πρέπει να στηριχθεί πάνω σε καθημερινούς αγώνες και νίκες, ενάντια στο πνεύμα του κόσμου τούτου.

Οι νίκες αυτές μπορούν με το αναστάσιμο φως να γίνουν ισχυρές και νικηφόρες. Σήμερα αναγγέλλουμε το «Χριστός Ανέστη», αυτό όμως μπορεί να γίνει πιο ηχηρό μέσα από την καθημερινή μας ζωή με το χριστομίμητο παράδειγμά μας.

Ο κόσμος μας περιμένει Ανάσταση, Εμείς οι πιστοί ας την διακηρύξουμε και να γίνουμε γνήσιοι μάρτυρες της με την αναστάσιμη και αγία ζωή μας.

Αυτή είναι και η ευχή μας προς  τους αγαπητούς και προσφιλείς επισκέπτες της ιστοσελίδας μας.Αδελφοί πάλιν και πολλάκις Χριστός Ανέστη!

Με αναστάσιμες ευχές

πρωτ. γερ. στανίστας

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

χρόνια πολλά πάτερ γερασιμεγγελε και χριστος ανεστη
κ

Ανώνυμος είπε...

Χρόνια πολλα Χριστός ανέστη πάτερ.