Δευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2016

Η ανατομία των ολίγων`Οσάκις σκεπτόμαστε για αντίθετες ιδεολογικές παρατάξεις, νομίζουμε ότι αποφασιστικός παράγοντας της επικρατήσεως και νίκης είναι ο αριθμός. Τόσοι στο μία, τόσοι στην άλλη, και βγάζουμε το συμπέρασμα ότι η πλειοψηφία θα κερδίσει και αυτή πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν.
          Στην πραγματικότητα όμως, δεν είναι ο αριθμητικός παράγοντας που αποφασίζει αλλά μάλλον ο ιδεολογικός ποιοτικός του περιεχομένου της αλήθειας. Είναι το είδος των αξιών που αντιπροσωπεύει η μία ή  η άλλη παράταξη, ό, τι ονομάζεται σήμερα αξιοκρατία. Σήμερα προπαντός οι διαφορές εθνών, κοινωνιών και ατόμων είναι διαφορές ιδεών. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο αρκεί ένας και μόνον ιδεολόγος νε ξεσηκωθεί εναντίον της άρρωστης κοινωνίας που ζει και ν’ αντιδράσει, δημιουργώντας κίνημα ανακαινιστικό.
          Την δομή της Ενωμένης Ευρώπης την εμπνεύστηκαν και την καλλιέργησαν λίγοι άνθρωποι. Την Οικουμενική Κίνηση την οραματίσθηκαν λίγες ευγενικές ψυχές. Μεγάλους ανθρωπιστικούς οργανισμούς, όπως ο Ερυθρός Σταυρός, Βοήθεια χωρίς σύνορα, Ιατροί όλου του κόσμου, αναπλαστικά θρησκευτικά κινήματα στην Ελλάδα, οφείλονται σε μια χούφτα σπουδαίων ανθρώπων.
          Λίγες σταγόνες αρσενικού δηλητηρίου ή στρυχνίνης σ’ ένα μεγάλο δοχείο αρκούν για να σκοτώσουν δεκάδες ανθρώπων που θα το πιούν. Επίσης λίγοι άρρωστοι από φοβερές επιδημικές  επιδημίες, φθάνουν για να κάμουν ολόκληρη πόλη άρρωστη και να στείλουν πολλούς στον θάνατο. Γι’ αυτό υποβάλλουν σε απολυσματικό αποκλεισμό τέτοιους αρρώστους, σε αυστηρή καραντίνα, για να προλάβουν την μετάδοση του θανατηφόρου ιού.
          Ο Μ. Αθανάσιος λ. χ. ήξερε το απατηλό της γνώμης των πολλών. Σ’ ένα σύντομο θεολογικό δοκίμιο αναιρεί το δικαίωμα της αλήθειας στους πολλούς διότι έχουν την πλειοψηφία. Δώδεκα αποστόλους έστειλε ο Κύριος όχι για ν’ ακολουθήσουν τη γνώμη των εκατομμυρίων, «αλλά τας μυριάδας συνθέσθαι τοις δώδεκα. Ούτως αεί της αληθείας το κράτος, καν παρ’ ολίγοις τέως ευρίσκεται».
          Εδώ καταφέρεται κατά των αντιπάλων του Αρειανών, οι οποίοι αν και είχαν υπέρ αυτών την πολιτική εξουσία, και το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της Αλεξάνδρειας, δεν είχαν όμως την αλήθεια. Η αλήθεια προέχει. «Εις ευδοκιμών προτιμότερος υπέρ μυριάδας αυθαδεία σεμνυνομένοις….». Αναγνωρίζει δε την αξία των πολλών υπό έναν όρο: « ου το χαίρον καινοτομία, αλλά το φυλάττον πατρώαν κληρονομίαν».

          Αιμιλιανού, Μητροπολίτου ΣΗΛΥΒΡΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μοναχικὴ ζωὴ καὶ Ἐκκλησία, Μελέτιος Καλαμαρᾶς (Μητροπολίτης Νικοπόλεως καί Πρεβέζης)

Ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι ἕνας χῶρος, μέσα στὸν ὁποῖο τὰ «ἐκλεκτά του μέλη» ψάχνουν γιὰ τὴν ἀλήθεια, τὴν βρίσκουν καὶ δίνουν ντιρεκτίβες στο...