Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017

Αντιαιρετικά: Εκκλησία κι Αγία Γραφή (α΄)


Η Εκκλησία γέννησε την Αγία Γραφή. Αυτή είναι το περιέχον. Αυτή εγγυάται για τη θεοπνευστία της Γραφής. Αυτή κατοχυρώνει το κύρος της και εγγυάται τη γνησιότητά της. Πολλές φορές ρωτούμε τους διάφορους  αιρετικούς, όταν προβάλλουν την Αγία Γραφή,  που τη βρήκαν. Υπόψιν ότι όλοι οι αιρετικοί παρουσιάσθηκαν πολλού αιώνες αργότερα από τότε που γράφτηκαν τα βιβλία της Αγίας Γραφής, και τους ζητούμε να μας εξηγήσουν ποιος στα χρόνια αυτά διαφύλαξε την Αγία Γραφή για να μπορούν  αυτοί να τη χρησιμοποιούν σήμερα. Ποιος τους εγγυάται ότι το βιβλίο αυτό που κρατούν στα χέρια τους είναι πραγματικά η Αγία Γραφή, ο λόγος του Θεού, και όχι κάποιο άλλο βιβλίο, γιατί βέβαια ο ισχυρισμός ότι έτσι γράφει απ’ έξω, δεν αντέχει σε καμία συζήτηση. Ακόμη περισσότερο επειδή υπάρχουν και ψευδεπίγραφα βιβλία, λ. χ. Υπάρχει “το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον”, αλλά εί ναι ψεύτικο, τους ζητούμε να μας εξηγήσουν ποιος τους διαβεβαιώνει ότι το αληθινό είναι αυτό που περιέχεται στην Αγία Γραφή και όχι το άλλο. Σε αυτά μας τα ερωτήματα κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν η δεν απαντούν, γιατί η απάντηση είναι βέβαια συντριπτική και αποστομωτική για τις απόψεις τους.
  γ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης: "Ἂν ἔπεσες, ἀδελφέ μου, ἀπὸ τὸ ὕψος τοῦ θεϊκοῦ νόμου, μὴν ἀπελπίζεσαι. Ἀγωνίσου νὰ ἐπιστρέψεις καὶ ὁ Θεὸς θὰ σὲ στολίσει καὶ θὰ σὲ στερεώσει μὲ τὶς ἀρετές του"

Ἀπόδοση στὴν Νεοελληνικὴ:   Σάββας Ἠλιάδης - Δάσκαλος Ἀπὸ τὸ βιβλίο «ΝΕΑ ΚΛΙΜΑΞ»: Ἑρμηνεία τοῦ τετάρτου Ἀναβαθμοῦ τοῦ Α΄ ἤχου: Ἀντί...