Πέμπτη, 28 Δεκεμβρίου 2017

Αντιαιρετικά ζ΄ το αειπάρθενον της Θεοτόκου


Όσον αφορά το αειπάρθενον της Θεοτόκου και μόνον αυτό δείχνει το μέγεθος της άγνοιας των Γραφών εκ μέρους των αιρετικών και της διαστρέ βλωσής τους. Στην βιβλική ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου, σε κάποιο σημείο του κανόνος ψάλλουμε:

          “Χαίρε, πύλη μόνη, ην ο Λόγος διώδευσε μόνος”. Η πύλη είναι η Παναγία και δι’ αυτής μόνον ο Υιός και Λόγος του Θεού διώδευσε και κανείς άλλος. Αυτό δεν είναι μια αυθαίρετη επινόηση του υμνωδού αλλά απαύγασμα των λόγων της προφητείας του Ιεζεκιήλ. Σ’ αυτήν την προφητεία μιλάει για την πύλη την κατά ανατολάς που είναι κεκλεισμένη, και τονίζει ότι κανείς δεν πρόκειται να διέλθει δι’ αυτής παρά μόνον Κύριος ο Θεός Ισραήλ και μετά θα παραμείνει κεκλεισμένη. Δίκαια λοιπόν και σύμφωνα  με την όλη παράδοση, την γραπτή και την προφορική, η Εκκλησία τιμά την Παναγία σαν αειπάρθενο. Αυτοί που αναφέρονται ως αδελφοί του Χριστού είναι παιδιά του Ιωσήφ από τον γάμο του, πριν μνηστευθεί την Παναγία. Το μόνο που για μια ακόμη φορά είναι απορίας άξιον, είναι το πως ισχυρίζονται τόσο ενάντιες στη Γραφή απόψεις, άνθρωποι που ισχυρίζονται ότι μελετούν την Αγία Γραφή.
γ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ευθύνη και ελευθερία

Ο πιστός κινείται, παρά την αδιαφορία των πολλών   σ’ ένα τρίπτυχο: Ευθύνη,η χρήση της και αύξησή της.           Κανείς άνθρωπος ...