Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2014

Ο Μητροπολίτης Κερνίτσης Ηλίας Μηνιάτης για την ειρήνητου ενοριτου μας Νικολάου Βοϊνέσκου

Την πρώτη Αυγούστου 2014 συμπληρώθηκαν 300 χρόνια από την κοίμηση του μακαριστού Μητροπολίτη Κερνίτσης και Καλαβρύτων Ηλία Μηνιάτη. Ο σπουδαίος αυτός επίσκοπος παρότι έζησε μόνος 45 χρόνια χαρακτηρίστηκε ως ο Χρυσόστομος της τουρκοκρατίας και ως ο πατρο Κοσμάς του Άμβωνα. Προς τιμήν του και προς δική μας ωφέλεια θα παραθέσουμε εδώ ένα απόσπασμα από μία ομιλία του «περί αγάπης» όπου ομιλεί για την ειρήνη μέσα στην οικογένεια.

«Εις δύο τρόπους εγώ στοχάζομαι τον άνθρωπον  ή εις τα κοσμικά, ως άνθρωπον απλώς, μέσα εις τον οίκον του, με την οικογένειάν του, με τους γονείς του, με τους αδελφούς του, όπου επιθυμεί ευτυχίαν ή εις τα πνευματικά, ως άνθρωπον χριστιανόν, μέσα εις την Εκκλησίαν, όπου πιστεύει το Ευαγγέλιον και ελπίζει την βασιλείαν των ουρανών. Τώρα λέγω πως ο άνθρωπος με την ειρήνην, εις μεν τα κοσμικά είναι άνθρωπος όντως ευτυχής και εις όλα κατευοδούται εις δε τα πνευματικά είναι χριστιανός όντως τέλειος και εύκολα σώζεται εξεναντίας, χωρίς της ειρήνης, και δυστυχής άνθρωπος και πλαστός χριστιανός άθλιος εις ταύτην την ζωήν, τρισάθλιος εις την άλλην. Τόσον είναι αναγκαία η ειρήνη και εις τα κοσμικά, διά ταύτην την ζωήν, και εις τα πνευματικά, διά την αιώνιον σωτηρίαν… Καλότυχον εκείνο το  σπίτι, όπου κατοικεί η ειρήνη, όπου ο αδελφός αγαπά τον αδελφόν, οι γονείς περιποιούνται τα τέκνα, τα τέκνα τιμούσι τους γονείς και περνά με ομόνοιαν το ανδρόγυνον, εκεί η ευλογία του Θεού, εκεί η ευτυχία της γής, εκεί η χαρά και η αγαλλίασις, εκεί μια επίγειος μακαριότης. Και εξ εναντίας, εκεί όπου κυριεύει το μίσος και είναι διχόνοια αναμέσον αδελφού και αδελφού, διαφοραί αναμέσον τέκνων και γονέων, ζήλια αναμέσον ανδρός και γυναικός, τι κατάρα Θεού! Tι κατάκρισις των ανθρώπων! Τι σύγχυσις! Τι φαρμάκι! Τι επίγειος κόλασις! «όπου ζήλος και εριθεία, εκεί ακαταστασία και παν φαύλον πράγμα, λέγει ο Απόστολος Ιάκωβος (κεφ.γ’ 16) διατί εκεί πτωχεία, εκεί ζημία, εκεί τελεία καταστροφή επειδή και η ασυμφωνία εξολοθρεύει όχι οικίας μερικάς, αλλά πόλεις μεγάλας και κραταιά βασίλεια».

«Χριστιανοί, οπού με ακούετε με την ειρήνην, με την ομόνοιαν, με την συμφωνίαν, κάθε επιχείρημα κατορθούται, τα μικρά γίνονται μεγάλα, τα μεγάλα στερεώνονται, αυξάνει η ευτυχία των οικογενειών, των πόλεων, των βασιλειών, άριστον η ομόνοια και το συμφωνείν αλλήλοις, λέγει ο Θεολόγος Γρηγόριος…»

Λίγο πιο κάτω πλέκει το εγκώμιο της ειρήνης με τα εξής αξιοπρόσεκτα λόγια: « Ειρήνη, γλυκεία ειρήνη! Μακαρία εκείνη η γη όπου κατοικείς, μακαρία εκείνη η χώρα, όπου σε έχει, μακάριοι εκείνοι οι άνθρωποι, όπου σε χαίρονται, μακάριοι οι ειρηνοποιοί! Μακάριοι, διατί εις τα κοσμικά αυτοί είναι όντως ευτυχείς άνθρωποι, και εις τα πνευματικά αυτοί είναι και όντως τέλειοι χριστιανοί…».

Μακάρι με τις ευχές του μακαριστού επισκόπου Ηλία Μηνιάτη ο Χριστός να χαρίζει σε καθένα μας, στις  οικογένειες μας και στην χώρα μας  την πολυπόθητη και πολύτιμη  ειρήνη. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΚΥΡΙΑΚΗ Η΄ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ- ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

Ο ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΌΣΜΟΥ             Σήμερα, πενήντα μέρες μετά το Πάσχα, γιορτάζουμε την Πεντηκοστή η οποία υπενθυμίζ...