Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2014

Μόλις κυκλοφόρησε!

Τό ἱερό Ψαλτήριο, τό θεόπνευστο βιβλίο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, εἶναι τό καλύτερο βιβλίο προσευχῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. Χρησιμοποιεῖται σ’ ὅλες τίς ἱερές Ἀκολουθίες. Τό ἀγάπησαν οἱ πρόγονοί μας καί στά 400 χρόνια τῆς σκλαβιᾶς κράτησαν τήν ἀποσταμένη ἐλπίδα τους. Εἷναι μιά κραυγή καί θερμή προσευχή. Εἶναι ἕνας ὕμνος τοῦ μεγαλείου τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ἡ ἱστορία ὅλου του κόσμου. Ἡ ἱστορία τῶν ἔργων τοῦ Θεοῦ. Ἡ δική σου ἱστορία. Ἡ δική σου φωνή. Τό ἱερό Ψαλτήριο κυκλοφορεῖ τώρα σέ νέα ἔκδοση, μέ ἑρμηνεία στή δημοτική γλώσσα, γιά νά εἶναι εὔχρηστη ἀπό ὅλους τοὺς πιστούς.

Συγγραφέας: Παναγιώτης Τρεμπέλας
Εκδόσεις: Αδελφότης Θεολόγων "Ο Σωτήρ"

Πηγή:  osotir.org

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Τα όρια δεν είναι τιμωρία, αλλά "φράχτης" που προστατεύει τα παιδιά

Τι είναι τα όρια; Γιατί υπάρχουν; Ποια η διαφορά με την τιμωρία και  πώς βάζουμε όρια στη συμπεριφορά των παιδιών; Βάζοντας όρια ...