Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2011

Απόστολος Ανδρέας, πολιούχος των Πατρών


Ὡς τῶν Ἀποστόλων πρωτόκλητος, καί τοῦ κορυφαίου αὐτάδελφος, 
τόν Δεσπότην τῶν ὅλων Ἀνδρέα ἱκέτευε, 
εἰρήνην τή οἰκουμένη δωρήσασθαι, 
καί ταῖς ψυχαις ἠμων τό μέγα ἔλεος


Δεν υπάρχουν σχόλια: