Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2013

Μαζί με τους Αγίους
10 Φεβρουαρίου, Αγ. Ιερομάρτυρος  Χαραλάμπους

ΕΝΑΣ ΥΠΕΡΑΙΩΝΟΒΙΟΣ ΑΓΙΟΣ

          Κάθε τάξη και ηλικία και γένος έχουν να επιδείξουν πλήθος αγίων Μαρτύρων και Οσίων, που με το αίμα τους και τα δάκρυα τους έγιναν λατρεία ζώσα και ευάρεστη στο Θεό. Πραγματώθηκε σ’ αυτούς ο λόγος του αποστόλου Παύλου: «παρακαλώ ουν υμάς, αδελφοί, δια των οικτιρμών του Θεού, παραστήσαι τα σώματα υμών θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον τω Θεώ τη λογική λατρεία υμών» .
          Ο άγ. Ιερομάρτυς Χαράλαμπος, του οποίου τη μνήμη η Εκκλησία επιτελεί στις 10 Φεβρουαρίου, ήταν ιερέας κι όπως κάθε μέρα πρόσφερε την αναίμακτο θυσία στον Θεό, κάμνοντας τη Θ. Λειτουργία, στο τέλος επισφράγισε το ιερατικό του έργο προσφέροντας θυσία το γερασμένο σώμα του, σε ηλικία εκατό δέκα τριών ετών(113). Ένα τέτοιο τέλος είναι ο καλύτερος καθαγιασμός του βίου και η αγιότερη αφιέρωση

π. γ. στ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: