Τρίτη, 12 Φεβρουαρίου 2013

Καθημερινά σήματα πορείας

«Δίωκε δικαιοσύνην, ευσέβειαν, πίστιν, αγάπην, υπομονήν, πραότητα»   
(Α΄ Τιμ. 6, 11)

Εκείνο που επιδιώκουν οι άνθρωποι περισσότερο από κάθε τι άλλο  με περισσή φροντίδα και σπουδή είναι η απόκτηση των επιγείων αγαθών. Αλλά ο Απ. Παύλος που είχε βαθιά γνώση του Ευαγγελίου και ήταν σε θέση να διακρίνει την αξία των υλικών πραγμάτων, συνιστά άλλου είδους αγαθά στον κάθε χριστιανό που πρέπει ν’  αποκτήσει, όπως : την δικαιοσύνη, την ευσέβεια, την πίστη, την υπομονή, την πραότητα.
          Αυτά είναι οι μεγαλύτερες χριστιανικές αρετές, τα πολυτιμότερα πνευματικά κεφάλαια που εξευγενίζουν τον άνθρωπο και τον κάνουν παιδί του Θεού. Αυτός είναι ο ωραιότερος στολισμός για γυναίκες και άνδρες.
          Αν λείπουν οι αρετές αυτές  και τη θέση τους έχουν καταλάβει οι ποικίλες κακίες και τα πάθη, τότε η ζωή του χριστιανού εκτροχιάζεται από τον υψηλό της προορισμό και καταλήγει αποτυχημένη. Ως εκ τούτου ο πιστός οφείλει να καλλιεργήσει τις αρετές και να θεμελιώσει τη ζωή του πάνω σ’ αυτές. Και η απόκτηση των αρετών είναι θησαυρό ανώτερος από το χρυσάφι του κόσμου.

Πηγή: Δ .Γ. Παναγιωτόπουλος, «Από την Πηγή της Αλήθειας», εκδ.Σωτήρ

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Και έρχομαι εγω και λέω:πως τα αποκτούμε όλα αυτα;

Δύσκολα.