Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2013

Καθημερινά σήματα πορείας
«Δίωκε δικαιοσύνην, ευσέβειαν, πίστιν, αγάπην, υπομονήν, πραότητα»   
(Α΄ Τιμ. 6, 11)

Εκείνο που επιδιώκουν οι άνθρωποι περισσότερο από κάθε τι άλλο  με περισσή φροντίδα και σπουδή είναι η απόκτηση των επιγείων αγαθών. Αλλά ο Απ. Παύλος που είχε βαθιά γνώση του Ευαγγελίου και ήταν σε θέση να διακρίνει την αξία των υλικών πραγμάτων, συνιστά άλλου είδους αγαθά στον κάθε χριστιανό που πρέπει ν’  αποκτήσει, όπως : την δικαιοσύνη, την ευσέβεια, την πίστη, την υπομονή, την πραότητα.
          Αυτά είναι οι μεγαλύτερες χριστιανικές αρετές , τα πολυτιμότερα πνευματικά κεφάλαια που εξευγενίζουν τον άνθρωπο και τον κάνουν παιδί του Θεού. Αυτός είναι ο ωραιότερος στολισμός για γυναίκες και άνδρες.
          Αν λείπουν οι αρετές αυτές  και τη θέση τους έχουν καταλάβει οι ποικίλες κακίες και τα πάθη, τότε η ζωή του χριστιανού εκτροχιάζεται από τον υψηλό της προορισμό και καταλήγει αποτυχημένη. Ως εκ τούτου ο πιστός οφείλει να καλλιεργήσει τις αρετές και να θεμελιώσει τη ζωή του πάνω σ’ αυτές. Και η απόκτηση των αρετών είναι θησαυρό ανώτερος από το χρυσάφι του κόσμου.

Πηγή: Δ . Γ. Παναγιωτόπουλος, «Από την Πηγή της Αλήθειας», εκδ.Σωτήρ

Δεν υπάρχουν σχόλια: