Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2016

Ἡ ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν στήν Πάτρα.


Μέ λαμπρότητα ἑορτάσθη ἡ Ἱερά Μνήμη τῶν Τριῶν Φωστήρων τῆς Οἰκουμένης, Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, προστατῶν τῶν Γραμμάτων καί τῆς Παιδείας.
Τήν παραμονή τῆς Ἑορτῆς, ἐτελέσθη ἡ Θεία Λειτουργία σέ ὅλους τούς Ἱερούς Ναούς τῆς πόλεως καί ἐκκλησιάσθηκαν οἱ Μαθηταί τῶν Σχολείων, πρωτοβάθμιας καί δευτεροβάθμιας ἐκπαιδεύσεως, ἔγιναν δέ ὁμιλίες ἀπό Ἱερεῖς καί Ἐκπαιδευτικούς.
Τό ἀπόγευμα τῆς παραμονῆς, 29.1.2016 ἐτελέσθη ὁ πανηγυρικός Ἑσπερινός στόν Ἱερό Ναό τῶν Ἅγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν κ.κ. Χρυσοστόμου, τῇ συμμετοχῇ τῆς Πρυτάνεως κ. Βενετσάνας Κυριαζοπούλου, τῶν Ἀναπληρωτῶν Πρυτάνεως, τοῦ Πρυτανικοῦ Συμβουλίου, τῶν Καθηγητῶν καί Φοιτητῶν καί πολλῶν προσκυνητῶν ἐκ Πατρῶν.
          Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος, ἀνεφέρθη στούς Τρεῖς
Ἱεράρχες, ὡς πατέρας, διδασκάλους τῶν θείων καί ἀποκεκαλλυμένων ἀληθειῶν, κυβερνήτας τῆς νοητῆς νηός, τῆς Ἐκκλησίας δηλ,  Ἰατρός τῶν πνευματικῶν, ἀλλά καί τῶν σωματικῶν νοσημάτων, ἀκριβεῖς Θεολόγους καί μύστας τῆς τρισηλίου Θεότητος καί τῆς Οἰκουμένης χρυσολαμπτῆρες πνευματικούς, ἀδελφώσαντας, τόν Ἑλληνικό κόσμο μέ τήν Ὀρθόδοξη πίστη καί θεολογία.
          Εὐχήθηκε δέ στήν Ἐλλογιμωτάτη κα Πρύτανη καί στούς Καθηγητάς καί στούς Φοιτητάς δύναμιν ἐξ’ ὕψους καί εὐλογία πρός ἐπιτέλεση τοῦ πολυεθύνου ἔργου τους.
          Μετά τόν Ἑσπερινό, ἀκολούθησε ἡ πανηγυρική τελετή, στήν αἴθουσα τελετῶν τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν, ὅπου ἀπηύθυνε χαιρετισμό ἡ κα Πρύτανις, ὁ Καθηγητής κ. Χαράλαμπος Γῶγος, ὡς ἀναπληρωτής Πρόεδρος τοῦ Συμβουλίου Ἱδρύματος τοῦ Πανεπιστημίου, ἐνῶ τόν Πανηγυρικό ἐξεφώνησε ἡ Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος Κρατικῶν Ὑποτροφιῶν κα Ἔφη Μπάσδρα, μέ τίτλο « Ἡ ἀριστεία μονόδρομος στή διεθνοποίηση τῆς ἀνωτάτης ἐκπαίδευσης τῆς χώρας».
          Ἐν συνεχείᾳ, ἔγινε ἀπονομή τιμητικῶν τίτλων καί διακρίσεων σέ ἀποφοίτους ἀριστεύσαντας τό 2015 καί σέ ἀφυπηρετήσαντες Καθηγητάς τοῦ Πανεπιστημίου κατά τό ἔτος 2014-2015.
Τήν ἴδια ἡμέρα, τό ἀπόγευμα ἐτελέσθη ὁ Μέγας Ἑσπερινός στόν Ἱερό Ναό τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου, ὅστις ἐκήρυξε τόν θεῖο λόγο, ἀναφερθείς στήν προσωπικότητα τοῦ καθ’ ἑνός ἐκ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, παρουσίᾳ τοῦ προέδρου τοῦ Ἱδρύματος κ. Βασιλείου Τριανταφύλλου, Καθηγητῶν καί Φοιτητῶν.
Ἀνήμερα, τῆς ἑορτῆς, 30.1.2016, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ἐτέλεσε τήν Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελιστρίας Πατρῶν, ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ, ὅπου ἐκκλησιάσθηκαν Ἀντιπροσωπεῖες Σχολείων μέ τούς Σημαιοφόρους καί οἱ τά πρῶτα φέροντες στήν τοπική Ἐκπαίδευση.
      Τόν πανηγυρικό τῆς ἑορτῆς ἐξεφώνησε ὁ Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας καί Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης κ. Κωνσταντῖνος Γιαννόπουλος, ἀναφερθείς ὡραιότατα στούς Τρεῖς Ἱεράρχες καί στήν πάντοτε ἐπίκαιρη διδασκαλία τους.

          Ὁ Σεβασμιώτατος, στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας εὐχαρίστησε καί ἐπήνεσε τόν Ὁμιλητή, ὅλους τούς Ἐκπαιδευτικούς καί τούς Μαθητάς, εὐχηθείς τά δέοντα καί ἀναφερθείς στήν ὁδό πού τέμνουν οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες, γιά Ἐκπαιδευτικούς καί Μαθητάς, τονίσας ἰδιαιτέρως ὅτι ἄν θέλουν οἱ ἔχοντες, κατά καιρούς,  τήν εὐθύνη τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, νά ἐπιτύχουν στό ἔργο τους καί νά προσφέρουν ὑπηρεσία στόν Λαό μας καί στήν κοινωνία μας, δέν ἔχουν παρά νά χρησιμοποιήσουν ὡς πυξίδα τίς παιδαγωγικές καί κοινωνικές θέσεις τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, πού ἔχουν διαχρονική ἰσχύ.


Δεν υπάρχουν σχόλια: