Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2016

ΦΙΛΟΚΑΛΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ Οι πονηροί λογισμοί


          «Είναι αδύνατον, εκείνος που παρέδωσε τον εαυτό του στους πονηρούς λογισμούς, να είναι καθαρός εξωτερικά από αμαρτίες. Και δεν είναι δυνατόν νη μην προχωρούν σε πονηρά έργα οι πονηροί λογισμοί, όταν δεν ξεριζώνονται από την καρδιά. Το να βλέπει κανείς με διάθεση μοιχείας, σημαίνει πως ο εσωτερικός οφθαλμός της ψυχής, ο νους έχει μοιχευθεί και σκοτισθεί. Και το να θέλει κανείς να ακούει αισχρότητες, σημαίνει πως τα εσωτερικά αυτιά της ψυχής ακούνε απ’ τους πονηρούς δαίμονες , όσα μας ψιθυρίζουν.
          Οφείλουμε, λοιπόν, με τη βοήθεια του Κυρίου να καθαρίζουμε τους εαυτούς μας, εσωτερικά και εξωτερικά, να φυλάσσουμε, καθένας μας, τις αισθήσεις του και να τις καθαρίζει καθημερινά απ’ τις εμπαθείς και εφάμαρτες ενέργειες. Και όπως πρωτύτερα μέσα στην άγνοιά μας, ζούσαμε στην ματαιότητα του κόσμου και είχαμε υποδουλωμένο το νου και τις αισθήσεις μας στην απάτη της αμαρτίας, έτσι πάλι πρέπει, αφού επιστρέψαμε στον κατά Θεό βίο, με όλο το νου και τις αισθήσεις μας να υπηρετούμε τον ζώντα και αληθινό Θεό και τη δικαιοσύνη  και το θέλημά Του.   Νηπτικά Κεφάλαια Οσίου ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΤΟΥ ΣΙΝΑΪΤΟΥ

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Πονηροί άνθρωποι πονηρά μυαλά πονηροί λογισμοί πονηρά πράγματα.
Έτσι πάει.

Ανώνυμος είπε...

Απο την καρδιά ξεκινάνε όλα τα πράγματα.
Και οι πονηροί και οι άγιοι λογισμοί.

Τα όρια δεν είναι τιμωρία, αλλά "φράχτης" που προστατεύει τα παιδιά

Τι είναι τα όρια; Γιατί υπάρχουν; Ποια η διαφορά με την τιμωρία και  πώς βάζουμε όρια στη συμπεριφορά των παιδιών; Βάζοντας όρια ...