Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2016

Προφητικό απόσπασμα από την «Απολογία» του Αγίου Αθανασίου του Παρίου για το κατάντημα της σημερινής αποχριστιανισμένης Ευρώπης


          « Η μανία, η λύσσα, ο ενθουσιασμός  της λιμπερτάς, αποφασίζει αποστασίαν πάσης αρχής και εξουσίας, ου μόνον επιγείου, αλλά και ουρανίου. Έξω Προφήται. Έξω Απόστολοι. Έξω Ευαγγέλια. Έξω ο Χριστός, έξω ο Θεός. Αντί τούτων, ας έλθει, ας παρρησιασθή εις το μέσον ο σοφώτατος Βολταίρ, ο συνετώτατος Ρουσών(….) οι άριστοι και εξαίρετοι πολιτικοί. Ούτοι και οι παρόμοιοι με τούτους, από σήμερον, ας τιμώνται, αυτοί ας γεραίρονται, αυτοί ας κηρύσσονται, ως ευεργέται της ανθρωπότητος. Επειδή με τους σοφωτάτους κανόνας της αρίστης αυτών πολιτικής, εφώτισαν το ανθρώπινο γένος, και το έκαμαν να αποτινάξη τον ζυγόν της δουλείας (…).
          Δια την λιμπερτάν ασέβεια. Δια την λιμπερτάν αρνησιχριστία. Δια την λιμπερτάν αθεΐα.
          Η πλήρης αποσύνδεση της ελευθερίας από την αλήθεια».


          «ΕΚΚΛ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» , τ. 234

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Σοφά λόγια.

Στάρετς Σέργιος: "Ὅλοι οἱ ψυχικὰ ἀσθενεῖς ἔχουν ὡς κέντρο τὸν ἑαυτό τους, ὁ ἐγωισμός εἶναι ἡ αἰτία τῆς κατάθλιψης"

Ἕνας ἀκόμη σύγχρονος Στάρετς, ὁ Στάρετς Σέργιος, συμφωνεῖ μέ τά λεγόμενα τοῦ Γέροντος Πορφυρίου καί τοῦ Γέροντος Παϊσίου, πού μόλις παρ...