Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017

Ἅγιος Παΐσιος: Πνευματικὸ ραντάρ, ἐνῶ ὁ κόσμος συνταράσεται

Τὸν Ἰούλιο τοῦ 1989, εἶπε σὲ προσκυνητές: «Ὁ Χριστός, ὅπως ξέρετε, ἦταν μαραγκός. Στὸ χέρι Του κρατάει ἕνα μεγάλο κατσαβίδι· πότε βιδώνει, πότε ξεβιδώνει. Τώρα λοιπὸν θὰ ξεβιδώση τὴν Ρωσία». Τὰ γεγονότα ποὺ ἀκολούθησαν ἐπιβεβαίωσαν ὅτι ὁ ὅσιος Γέροντας ἔβλεπε «τὰ μέλλοντα ὡς παρόντα» καὶ «τὰ μακρὰν ὡς πλησίον γιγνόμενα». Τὸν Αὔγουστο τοῦ 1989 συνέβησαν στὴν Σοβιετικὴ Ἕνωση τὰ γεγονότα ποὺ ὁδήγησαν στὴν διάλυσή της. Ὕστερα ἀπὸ τέσσερις μῆνες, τὸν Δεκέμβριο, ἔγινε στὴν Ρουμανία ἡ ἐπανάσταση ἐναντίον τοῦ κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος. Τὴν παραμονὴ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος (μὲ τὸ παλαιὸ ἡμερολόγιο), δύο μοναχοὶ πηγαίνοντας στὸ Κελλὶ τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος (Κερκυραίων), ποὺ πανηγύριζε, πέρασαν ἀπὸ τὴν Παναγούδα. Εἶχε πέσει πολὺ χιόνι, καὶ τὸ μονοπάτι ἦταν ἀπάτητο· κανένας δὲν εἶχε ἐπισκφθῆ προηγουμένως τὸν Γέροντα. Ὅταν βγῆκε νὰ τοὺς ἀνοίξη, ἦταν πολὺ ἀναστατωμένος· τὸ πρόσωπό του ἦταν κατακόκκινο καὶ ἔπαιρνε βαθειὲς ἀνάσες. «Θὰ πάτε στὸν Ἅγιο Σπυρίδωνα; τοὺς ρώτησε. Νὰ πῆτε ἐκεῖ στοὺς Πατέρες νὰ κάνουν πολλὴ προσευχή, γιατί στὴν Ρουμανία γίνεται μεγάλη σφαγή, ἔχουν ἐμφύλιο πόλεμο!». Στὸ Κελλὶ ὅπου πῆγαν, κανένας δὲν εἶχε ἀκούσει κάτι τέτοιο. Τὶς ἑπόμενες ἡμέρες μαθεύτηκαν τὰ σχετικὰ μὲ τὶς σφαγὲς ποὺ εἶχαν γίνει ἐκεῖνο τὸ βράδυ στὴν Ρουμανία. Στὶς 27 Δεκεμβρίου ἐκτελέστηκε ὁ Τσαουσέσκου, καὶ ὅλοι τὸν εἶδαν στὴν τηλεόραση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Γιώργος Παπαθανασόπουλος, Η Βόρειος Ιρλανδία και η «Βόρειος Μακεδονία»

Η Βόρειος Ιρλανδία και η «Βόρειος Μακεδονία» Του Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου             Έναν από τους λαούς που θαυμάζω είναι ...