Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2013

Προσευχή όταν θυμιατίζουμε στο σπίτι μαςΚατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου 
ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν σου· 
ἔπαρσις τῶν χειρῶν μου θυσία ἑσπερινή, 
εἰσάκουσόν με, Κύριε.
...
Θυμίαμά σοι προσφέρομεν, 
Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, 
εἰς ὀσμὴν εὐωδίας πνευματικῆς· 
ὃ προσδεξάμενος 
εἰς τὸ ὑπερουράνιόν σου Θυσιαστήριον,
 ἀντικατάπεμψον ἡμῖν τὴν χάριν 
τοῦ Παναγίου σου Πνεύματος.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η ναρκομανής κοινωνία μπορεί να μας σώσει από τα ναρκωτικά

Πόσοι νέοι ναρκομανείς άρχισαν τα ναρκωτικά, ενώ ζούσαν μια ζωή προσφοράς και αγάπης προς την κοινωνία; Βεβαίως, κανείς. Αν   ήμασταν κτ...