Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2013

Προσευχή όταν θυμιατίζουμε στο σπίτι μαςΚατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου 
ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν σου· 
ἔπαρσις τῶν χειρῶν μου θυσία ἑσπερινή, 
εἰσάκουσόν με, Κύριε.
...
Θυμίαμά σοι προσφέρομεν, 
Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, 
εἰς ὀσμὴν εὐωδίας πνευματικῆς· 
ὃ προσδεξάμενος 
εἰς τὸ ὑπερουράνιόν σου Θυσιαστήριον,
 ἀντικατάπεμψον ἡμῖν τὴν χάριν 
τοῦ Παναγίου σου Πνεύματος.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αυθάδικο παιδί: Πώς το αντιμετωπίζουμε;

Δ εν είναι πάντα εύκολη η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην αυθάδεια και την απρέπεια.Υπάρχει μια εσφαλμένη εντύπωση ότι η αμφισβήτηση τω...