Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2013

Προσευχή όταν θυμιατίζουμε στο σπίτι μαςΚατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου 
ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν σου· 
ἔπαρσις τῶν χειρῶν μου θυσία ἑσπερινή, 
εἰσάκουσόν με, Κύριε.
...
Θυμίαμά σοι προσφέρομεν, 
Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, 
εἰς ὀσμὴν εὐωδίας πνευματικῆς· 
ὃ προσδεξάμενος 
εἰς τὸ ὑπερουράνιόν σου Θυσιαστήριον,
 ἀντικατάπεμψον ἡμῖν τὴν χάριν 
τοῦ Παναγίου σου Πνεύματος.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ο Άγιος Παΐσιος εξηγεί τι αισθάνεται κάποιος, όταν πεθαίνει

«Γέροντα, όταν πεθάνει ο άνθρωπος, συναισθάνεται αμέσως σε τι κατάσταση βρίσκεται;»  Ναι, συνέρχεται και λέει «τι έκανα;», αλλά «φαϊν...