Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2013

Φύλακας των ψυχών και των σωμάτων ημών
«Κύριε, Ιησού Χριστέ,
 η οδός και η αλήθεια και η ζωή,
δος μας Άγγελο φωτεινό,
να προχωρεί μπροστά από μας
και να μας φυλάει,
είτε νύχτα είναι είτε μέρα,
από κάθε κακό»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αυθάδικο παιδί: Πώς το αντιμετωπίζουμε;

Δ εν είναι πάντα εύκολη η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην αυθάδεια και την απρέπεια.Υπάρχει μια εσφαλμένη εντύπωση ότι η αμφισβήτηση τω...