Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2013

Από τη Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου
Από την Ευχή της Αγίας Αναφοράς
Άξιον και δίκαιον σε υμνείν, σε ευλογείν, σε αινείν, σοί ευχαριστείν, σε προσκυνείν εν παντί τόπω της δεσποτείας σου. Συ γαρ ει Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αεί ων ωσαύτως ων· συ και ο μονογενής σου Υιος και το Πνεύμά σου το Άγιον. Συ εκ του μη όντος εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλιν και ουκ απέστης πάντα ποιών έως ημάς εις τον ουρανόν ανήγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλλουσαν.

Ερμηνεία

Άξιο και δίκαιο είναι να σε υμνούμε, να σε ευλογούμε, να σε δοξολογούμε, να σε ευχαριστούμε και να σε προσκυνούμε σε κάθε τόπο που κυβερνά η πρόνοιά σου. Γιατί εσύ σαι Θεός, που δεν μπορούμε να εκφράσουμε με το λόγο, ούτε να σε βάλωμε στο νού μας, ούτε να σε δούμε με τα μάτια, ούτε να σε καταλάβωμε· δεν αλλάζεις ποτέ και είσαι πάντα και παντού ο ίδιος, εσύ και ο μονογενής σου Υιος και το Άγιο Πνεύμα σου. Συ από το μηδέν μας έδωσες ύπαρξη κι όταν ξεπέσαμε πάλι μας σήκωσες και δεν έπαψες να κάνης τα πάντα, ώσπου μας ανέβασες στον ουρανό και μας χάρισες τη μέλλουσα βασιλεία σου.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: