Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου 2013

Αγιορείτικες εμπειρίες
Ὁ κ. Τζὼν Κίττμερ, πρεσβευτὴς τῆς Βρετανίας στὴν Ἑλλάδα, διηγεῖται προσωπικὲς ἐμπειρίες ἀπὸ πρόσφατη ἐπίσκεψή του στὸ Ἅγιο Ὄρος: «Ἤμουν 19 χρονῶν, ὅταν προσπάθησα γιὰ πρώτη φορὰ νὰ πάρω διαμονητήριο γιὰ τὸ Ἅγιον Ὄρος. Εἶμαι πιστὸς ἀγγλικανός, καὶ ἐνδιαφέρομαι ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια γιὰ τὸ μοναχισμὸ καὶ τὴν πνευματικότητα τῆς Ὀρθοδοξίας. Τὸ 1987 ἡ αἴτησή μου δὲν ἔγινε δεκτὴ καὶ ἀποκαρδιώθηκα λίγο. Ἔτσι χρειάστηκε νὰ περιμένω 25 καὶ πλέον χρόνια (...). Τὴν περασμένη βδομάδα, ἀφοῦ ἀπέκτησα ἐπιτέλους καὶ χωρὶς πρόβλημα (χάρη στὶς ἐκκλησιαστικὲς ἀρχές) τὴν ἀπαραίτητη ἄδεια, ταξίδεψα βόρεια μόνος μου, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀστυνομική μου συνοδεία, μὲ σκοπὸ νὰ περάσω τρεῖς νύχτες στὸν Ἄθω. Ἤμουνα ἀποφασισμένος νὰ περιηγηθῶ ὡς προσκυνητής, μὲ τὴ λιγότερη δυνατὴ ἐθιμοτυπία». Στὴ συνέχεια ἐκφράζει τὸν θαυμασμό του γιὰ τὶς φυσικὲς καλλονὲς τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ συνεχίζει: «Ἀλλὰ γιὰ μένα, ἡ κύρια ἐμπειρία τοῦ Ἄθω δὲν εἶναι τόσο ἡ φυσικὴ ὀμορφιὰ τοῦ παρθενικοῦ τοπίου, ὅσο ἡ ἐμβάπτιση τοῦ πιστοῦ στοὺς ρυθμοὺς καὶ τὶς ἀπαιτήσεις τοῦ μοναστικοῦ βίου (...). Ἀγαπῶ τὴν ὀρθόδοξη λειτουργία καὶ ἔχω παρευρεθεῖ σὲ πολλὲς ὑπέροχες λειτουργίες. Ἀλλὰ στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἰβήρων, τὴ Σταυρονικήτα καὶ τὴν Ξενοφῶντος εἶχα γιὰ πρώτη φορὰ τὴν αἴσθηση ὅτι ἡ λειτουργία ἄνοιγε πραγματικὰ τὸ δρόμο πρὸς τὶς βαθύτατες πνευματικὲς ἀλήθειες καὶ ἐξέθετε τὴν ψυχὴ στὴν πιὸ βαθειά της ἀναζήτηση. Στὴ θεία Λειτουργία τῆς Ἰβήρων καὶ στὸν Ἑσπερινὸ τῆς Ξενοφῶντος ντράπηκα γιὰ τὰ δάκρυα στὸ πρόσωπό μου. Ἀλλά, κοιτώντας γύρω μου, κατάλαβα ὅτι δὲν ἤμουνα ὁ μόνος. Οἱ περισσότεροι ἀπὸ ἐμᾶς συγκινηθήκαμε ἐμφανῶς ἀπὸ τὴ θαυμάσια ἁρμονία τῆς μουσικῆς, τῆς ἀρχιτεκτονικῆς καὶ τῆς τέχνης, καθὼς καὶ ἀπὸ τὸν μεστὸ λόγο τῆς λειτουργίας καὶ τὴ σταθερή της προτροπὴ σὲ μιὰ πορεία μετάνοιας καὶ ἐλέους» (agiooros.net 10-10-2013). Πολὺ εὐχάριστη ἔκπληξη προξενεῖ στὸν Ὀρθόδοξο ἀναγνώστη ὁ ἐξομολογητικὸς τόνος στὴ διήγηση τοῦ ἑτεροδόξου ἀξιωματούχου, ἀλλὰ καὶ ἡ πετυχημένη ἐμβάθυνσή του στὰ οὐράνια μηνύματα, τὰ ὁποῖα ἀπευθύνονται σὲ κάθε καλοπροαίρετο ἄνθρωπο ποὺ προσέρχεται ὡς εὐλαβὴς προσκυνητὴς στὸ Ἁγιώνυμο Ὄρος. Ἐπιπλέον ἰδιαίτερη ἐντύπωση προκαλεῖ ἡ θαρραλέα ὁμολογία τῆς χριστιανικῆς ἰδιότητος ἀπὸ ἕνα μάλιστα ἐπίσημο πρόσωπο βρετανικῆς καταγωγῆς. Αὐτὸς εἶναι ὁ μυστικὸς πλοῦτος τῆς Ὀρθοδοξίας, τὸν ὁποῖο δυστυχῶς πολλοὶ ἀπὸ ἐμᾶς δὲν ἔχουμε ἐκτιμήσει ὅσο πρέπει. Ἂς διδαχθοῦμε λοιπὸν ἀπὸ τὸ φωτεινὸ παράδειγμα τῆς ἀγάπης στὸν Θεὸ καὶ στὴν ἁγία μας Ἐκκλησία ἀπὸ ἕναν εἰλικρινὴ ἀναζητητὴ τῆς ἀλήθειας.

Πηγή: Περιοδικό "Ο Σωτήρ", τεύχος Νοεμβρίου 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς: Κάνε μας δούλους Σου το ταχύτερο δυνατόν

Τι είναι ελευθερία, ποιος είναι τελικά ο δούλος και ποιος ο ελεύθερος δούλος Του Χριστού; Η μεγάλη είδηση που καθημερινά ευαγγελίζ...