Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2014

Τη αυτή ημέρα...


Τη αυτή ημέρα μνήμη του εν αγίοις Πατρός ημών Ανθίμου του εν Χίω

Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών 

Έπιδε, Πάτερ εξ ουρανού, βλέψον προς σα τέκνα 
α κατέλιπες επί γης ν πόθω κυκλούντα τον ιερόν σου τάφον, 
εν ω το τίμιόν σου ετέθειτο σκήνωμα.

Χαίροις της μονής σου ο θησαυρός, σκέπη των παρθένων, 
ιερέων ο στολισμός και των εν κινδύνοις ο μέγας αντιλήπτωρ, 
ίασις ασθενούντων, ω Πάτερ Άνθιμε!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ο Άγιος Παΐσιος εξηγεί τι αισθάνεται κάποιος, όταν πεθαίνει

«Γέροντα, όταν πεθάνει ο άνθρωπος, συναισθάνεται αμέσως σε τι κατάσταση βρίσκεται;»  Ναι, συνέρχεται και λέει «τι έκανα;», αλλά «φαϊν...