Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2014

Η θεολογία του Απ.Παύλου για τη δικαιοσύνη

            Στη θεολογία του Απ. Παύλου…μέσα στη σωτηριολογική αντίληψη της δικαιοσύνης περιλαμβάνεται η κοινωνική δικαιοσύνη.
            Η αυτάρκεια σαν αρχή είναι απαραίτητη για την πραγματοποίηση της κοινωνικής δικαιοσύνης…
Ο Απ. Παύλος δεν περιορίζεται απλώς στην κατάκριση της κοινωνικής αδικίας θεωρώντας την ως αθεΐα.  Προχωρεί ακόμα περισσότερο. Οι χριστιανοί όχι μόνο δεν μπορούν να είναι πλεονέκτες και άδικοι, αλλά και δεν μπορούν να έχουν καμιά σχέση με πλεονέκτες και άδικους…Η «λογεία» ήταν ένα ευρύ οικονομικό πρόγραμμα του Παύλου, που αποσκοπούσε  στην ισοκατανομή…
            Έτσι στους Κορινθίους παρατηρεί, ότι η «λογεία» πρέπει να γίνει ανάλογα με τη δυνατότητα του καθενός. «Εξ ισότητος εν τω νυν καιρώ το υμών περίσσευμα εις το εκείνων υστέρημα, όπως γένηται ισότης». (Β΄ Κορ. 8, 13-14).

Πηγή: Ι. Πέτρου, «Κοινωνική Δικαιοσύνη»

Δεν υπάρχουν σχόλια: