Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2014

"Μήτηρ, τροφός και καταφύγιον γυναικών..."






Σήμερον χαίρουσιν αἱ κλειναὶ Ἀθῆναι,
ὅτι εἰς προσκύνησιν τὰ θεῖα λείψανα 
τῆς Φιλοθέης προτίθεται καὶ 
μετὰ πόθου πᾶς ὁ λαὸς ταῦτα
κατασπάζεται.
Σήμερον ἑόρτια μέλπουσιν 
ᾄσματα σεμναὶ παρθένοι,
γεραίρουσαι τὴν Φιλοθέην· 
αὕτη γὰρ ὄντως μεσῖτις γέγονε,
μήτηρ, τροφὸς καὶ καταφύγιον,γυναικῶν,
αἳ  πρὸς ταύτην προστρέχουσαι
προστασίαν ζητοῦσιν ἐν τῇ σκέπῃ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν

Δεν υπάρχουν σχόλια: