Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014

Η βασική αιτία απομάκρυνσης από την πνευματική ζωή
            Στους πολλούς μία βασική αιτία  που δεν ζουν πνευματική ζωή είναι η άγνοια, όπως λέγει ο άγ. Κλήμης Ρώμης στη Β΄ επιστολή του προς τους Κορινθίους. Λέει: «Αμαρτάνομεν ουκ ειδότες», αμαρτάνουμε χωρίς να το ξέρουμε, «πόθεν εκλήθημεν και υπό τίνος και εις όν τόπον, και όσα υπέμεινεν Ιησούς Χριστός παθείν ένεκα ημών».
          Θεωρείται μεγάλη αμαρτία η άγνοια του περιεχομένου της πίστεώς μας. Ποιος είναι εκείνος που με καλεί; Πού με καλεί να βρεθώ; Τι υπέστη ο Κύριος Ιησούς Χριστός για μένα; Αν αυτά τα αγνοώ τότε αμαρτάνω, γιατί η άγνοια είναι εκείνη που θα με ρίξει και στην ποικίλη αμαρτία.
            Τα ίδια λέγει και ο ι. Χρυσόστομος, αναφερόμενος στις Γραφές: Η άγνοια των Γραφών έχει εισαγάγει και την αίρεση και τον διεφθαρμένο βίο, και όλα τα έχει αναποδογυρίσει, «και τα άνω κάτω πεποίηκεν», αυτή η άγνοια! Γι’ αυτό πρέπει διαρκώς να γνωρίζουμε το θέλημα του Θεού, διαρκώς να μελετούμε την Αγ. Γραφή, να μελετούμε και τους Πατέρες της Εκκλησίας μας.

π. Αθαν. Μυτιληναίος, «Λόγοι αφυπνήσεως»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Τα όρια δεν είναι τιμωρία, αλλά "φράχτης" που προστατεύει τα παιδιά

Τι είναι τα όρια; Γιατί υπάρχουν; Ποια η διαφορά με την τιμωρία και  πώς βάζουμε όρια στη συμπεριφορά των παιδιών; Βάζοντας όρια ...