Σάββατο, 3 Μαρτίου 2018

Ιστολόγιο με θέματα φύλου και υπέρ της παραδοσιακής οικογένειας

Μπορείτε να βρείτε τις διάφορες ειδήσεις, που σας έχω στείλει ως τώρα και σας στέλνω κατά καιρούς, κυρίως με θέματα φύλου και ενίσχυσης της παραδοσιακής οικογένειας, στο νέο ιστολόγιο https://profamilynews.wordpress.com/. Υπάρχει ταξινόμηση κατά κατηγορία, καθώς και ενότητα βίντεο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Ευθύνη και ελευθερία

Ο πιστός κινείται, παρά την αδιαφορία των πολλών   σ’ ένα τρίπτυχο: Ευθύνη,η χρήση της και αύξησή της.           Κανείς άνθρωπος ...