Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2018

Ορθόδοξη ζωή κατά τους άγιους Πατέρες ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΓια την τεχνική και την στρατηγική του πνευματικού αγώνα μας διδάσκει άλλος ένας σπουδαίος Άγιος, που ονομάζεται κι αυτός Συμεών και η Εκκλησία μας τον αποκαλεί “Νέον Θεολόγον”. Γράφει λοιπόν ο Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος για την προσοχή και προσευχή, που πρέπει να είναι πάντα σφιχταγκαλιασμένες: “ Η προσοχή πρέπει να είναι τόσον δεμένη και αχώριστος με την προσευχήν, καθώς είναι δεμένον και αχώριστον το κορμί με την ψυχήν και το ένα χωρίς το άλλο δεν μπορεί να σταθεί. Και η προσοχή πρέπει να πηγαίνει εμπρός και να βιγλίζει τους εχθρούς, ωσάν ένας βιγλάτορας(φρουρός) και αυτή πρώτον να πολεμεί με την αμαρτία και να αντιστέκεται εις τους κακούς λογισμούς που έρχονται εις την ψυχή. Και κατόπιν από την προσοχήν να ακολουθεί η προσευχή, η οποία αφανίζει και θανατώνει παρευθύς όλους εκείνους τους πονηρούς λογισμούς, που επολέμησε προτύτερα η προσοχή, διότι αυτή μοναχή δεν ημπορεί να τους θανατώσει. Και εις αυτόν τον πόλεμο της προσοχής και της προσευχής κρέμεται η ζωή και ο θάνατος της ψυχής, διότι ανίσως και με την προσοχή φυλάττωμεν καθαράν την προσευχή, προκόπτομεν”.

       Π. Μ. Σωτήρχος

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΟ