Τετάρτη, 18 Αυγούστου 2010

Ομιλία Μητροπολίτου Πατρών ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ στην κουρά του Μοναχού Νεκταρίου Ι.Μ.Αγ.Πάντων Τριταίας


« Σήμερα, στό πανσεβάσμιο ατό Μοναστήρι, ζομε να κόμα θαμα. νας νέος νθρωπος, πισήμως πλέον, γίνεται μέλος τς ερς Μοναστικς δελφότητος τς Μονς τν γίων Πάντων. ς εναι δοξασμένο καί ελογημένο τό νομα το Κυρίου.

Στήν χαρά ατή τς Μονς μετέχομε λοι, πίσκοπος, ο Μοναστικές δελφότητες πού ερίσκονται σήμερα δ, ερός Κλρος τς περιοχς καί τς ερς Μητροπόλεώς μας γενικώτερα καί εσεβής Λαός τς Τριταίας καί τν Πατρν, πού κατέκλυσε τάς εράς αλάς τς σεβασμίας καί ερς Μάντρας τν γίων Πάντων.

Χαιρόμεθα γιατί Κύριος ηδόκησε, γαπητό μου παιδί Νεκτάριε, νά νδυθς τό γιον σχμα το Μοναχο, νά περιβληθς, τό ερό μοναχικό τριβώνιο καί νά κολουθήσς τήν δόν τς τελεωτάτης πολιτείας βίου, πως χαρακτηρίζει τήν μοναχικήν πολιτείαν Ορανοφάντωρ Μέγας Βασίλειος. κπληρώνεται σήμερα βαθύτατος, μύχιος, σωτερικός σου πόθος, νά φιερωθς στόν Θεό καί νά ζήσς ν προσευχας καί νηστείαις καί ν μετανοί, πρός δόξαν Θεο δικήν σου πνευματικήν φέλεια καί σωτηρία λλά καί σωτηρία τν ψυχν τν συνανθρώπων σου.

πό τήν στιγμή πού σέ γνώρισα, διεπίστωσα τήν κλίση σου πρός τόν Μοναχισμό καί προσευχή καμα θερμή πρός τόν Θεό, στε νά σέ βοηθήσ νά πιλέξς ,τι εναι τό θέλημά Του, γιά τήν ζωή σου. Ποτέ δέν σο επα κάτι, στε νά μείνς νεπηρέαστος στήν λήψη τς ποφάσεώς σου.

ς εναι δοξασμένο τό νομα το Κυρίου διότι σο δειξε τόν δρόμο πού πρεπε νά κολουθήσς.

γάλλεται ψυχή μας σήμερα διότι ο εσεβες γονες σου, χωρίς νά μποδίσουν τήν πόφασή σου νά φιερωθς στόν Θεό, σο δίδουν τήν εχή τους μέσα πό τήν καρδιά τους γιά νά πιτύχς στόν γιο σκοπό σου πού εναι θέωση, κατά Χριστόν ησον τελείωση.

Σο δωσα τό νομα Νεκτάριος τό ποον φερε α) γιος Νεκτάριος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, β) γιος Νεκτάριος πίσκοπος Πενταπόλεως, ν Αγίν, θαυματουργός καί γ) κτήτωρ τς ερς καί Σεβασμίας ατς Μονς. Κυρίως γιά νά τιμήσω τόν Κτήτωρα, ποος ες τήν συνείδησή μου, λλά καί ες τήν συνείδηση το Λαο ατς τς περιοχς κατέχει θέση γίου. λαμψε μέ τήν ρετή του καί τήν γία πολιτεία του στά τέλη το 17ου αἰῶνος καί κατά τίς ρχές το 18ου. Διεκρίθη γιά τήν μεγάλη πίστη του, τήν πομονή καί τήν γάπη του στούς νθρώπους. Γεννημένος στό χωριό Λακκώματα κατά κόσμον Νικόλαος, ρραβωνίσθη νέαν εσεβ πό τό χωριό Μπούμπα (σημερινό λληνικό) , λλά τόσον νεαρά ατή, σο καί λη της οκογένεια πέθαναν πό τήν χολέρα, πού μάστιζε τήν περιοχή. πισκεφθείς τό χωριό τς μελλούσης συζύγου του, χωρίς νά γνωρίζει τι εχε πέσει φοβερό θανατικό, ερε τό χωριό δειο καί τήν κταμελ οκογένεια τς ν λόγ κόρης, νεκράν. Δύο δρόμους εχε νά πιλέξ. νά τούς φήσ καί νά φύγ γιά νά μή προσβληθ διος πό τήν θανατηφόρο νόσο νά τούς νταφιάσ μέ κίνδυνο τς ζως του. πέλεξε τό δεύτερο. κανε τόν Σταυρό του, θαψε τούς νεκρούς καί ψώνοντας τά χέρια του στόν ορανό επε: «Κύριε, κανα τό χρέος μου. ν δέν ποθάνω, Σο πόσχομαι τι θά γίνω μοναχός». Κύριος εσήκουσε τς προσευχς του. Τόν διετήρησε ν γεί καί κενος γινε Μοναχός, γκαταβιώνοντας κατ’ρχάς στή Μονή τν γίων Ταξιαρχν λεποχωρίου καί μετά τατα, κατόπιν σημείου πό τόν Θεό, δρυσε τήν ερά Μονή τν γίων Πάντων στήν θέση ατή.

Τό κτητορικό της ερς Μονς, ναφέρει τι καί τά λογα καί γρια ζα πήκουαν ες ατόν. τιμτο καί πό τούς Τούρκους κατακτητές, κόμη. στερα πό θαμα πού γινε στό σπίτι το Τούρκου Διοικητο τς Πάτρας, Νεκτάριος λαβε, γρόσια ς δρο, γιά νά τελειώσ τό Μοναστήρι.

Πασς τς Τρίπολης, τόν κάλεσε στήν Τριπολιτσά τό τος 1707, που προσευχήθηκε καί Θεός δωκε βροχή μετά πό μεγάλη περίοδο νομβρίας.

κοιμήθη ερηνικά ν Κυρί. διος εχε επει: «Τά Λείψανά μου θά ποκαλυφθον πό τόν Θεό, ταν θά λθ ρα καί Λαός τό ζητήσ θερμά πό τόν Θεό». μες τό θέμα ατό τό χομε κάνει πόθεση θερμς προσευχς. ς μς κούσ Κύριος, στε νά μς ποκαλύψ τά Λείψανα το γιασμένου Νεκταρίου, κτήτορος τς ερς Μονς .

Μέχρις του, σημεον δείξ Θεός, περί το κτήτορος Νεκταρίου, γαπητό μου παιδί Νεκτάριε, θά ορτάζς τήν 9ην Νοεμβρίου, μέραν τς μνήμης το χαριτοβρύτου Νεκταρίου, πισκόπου Πενταπόλεως, το ν Αγίν.

Νά ζήσς παιδί μου καί νά εαρεστήσς Θε καί νθρώποις....»

Ι.Μητρόπολις Πατρών

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στον Μητροπολίτη μας, γιατί από τότε που ήρθε στην Πάτρα, ύπάρχει μαια ξεκάθαρη στροφή των νέων ανθρώπων στον μοναχισμό.
Όπως πάνε τα πράγματα, τα μοναστήρια της Μητροπόλεώς μας θα γεμίσουν με τις ευλογίες του Μητροπολίτου μας.
Ο θεός να του δίνει δύναμη και ζήλο να οργώνει τηνπεριφέρεια και να προσλκύει και άλλους ανθρώπους στονδρόμο της αφιέρωσης και του μοναχισμού.