Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2010

«Η ΕΛΠΙΣ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ»
        « Ο Κύριος στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο λέγει στους μαθητές : « πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς τηρείν πάντα όσα ενετειλάμην υμίν. Και ιδού εγώ είμι πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος» ( Μτθ. 28,ι9-20).
        Απ’ αυτή την προτροπή του Κυρίου υπογραμμίζουμε τρία σημεία:
Α) « διδάσκοντες αυτούς τηρείν πάντα όσα ενετειλάμην υμίν»
Β) « μεθ’υμών είμι πάσας τας ημέρας της ζωής υμών έως της συντελείας του αιώνος»
Γ) « μαθητεύσατε πάντα τα έθνη».
        Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας είναι μια μεγάλη αγκαλιά που δεν αρκείται στο λίγο, στη μια εντολή, στη μια στιγμή, στον ένα άνθρωπο, αλλά επεκτείνεται στο πλήρωμα της αλήθειας, στα έσχατα του χρόνου, στο σύνολο των ανθρώπων, στα πέρατα της γης.
        Η αγάπη του Θεού και ο νόμος Του κρέμονται σε όλες τις εντολές, όχι μόνο στην εντολή της αγάπης, διότι μέσα στην αγάπη κρύβονται όλες οι εντολές. Η ορθοδοξία λοιπόν, ενώ μιλάει για την αξία του « ενός ιώτα ή της μιας κεραίας», αγκαλιάζει το πλήρωμα των εντολών. Δεύτερον, αγκαλιάζει όλο τον χρόνο, αφού οι επαγγελίες της φθάνουν « μέχρι της συντέλειας του αιώνος» και αγκαλιάζει όλον τον κόσμο, όλους τους λαούς, όλους τους ανθρώπους, αφού οι προτροπές του Κυρίου είναι για « πάντα τα έθνη».
        Ενώ μιλάει για την βαρύτητα της παρούσης στιγμής, τον « ευπρόσδεκτον καιρόν του νυν» και την αξία του κάθε προσώπου, ταυτόχρονα υπογραμμίζει τη σημασία των εσχάτων και « πάντων των εν θαλάσση μακράν».
        Αυτή είναι  η μεγάλη μεταμορφωτική δύναμη της ορθόδοξης Εκκλησίας μας που τελικά αγκαλιάζει τις εντολές για να τις μεταμορφώσει σε χάρη, αγκαλιάζει τον χρόνο, τη συντέλεια των αιώνων, για να τον μεταμορφώσει για μας αιωνιότητα. Αγκαλιάζει  πάντα τα έθνη, όλον τον κόσμο, για να τον μεταμορφώσει από τώρα σε βασιλεία του Θεού.
        Η ορθοδοξία είναι , θα μπορούσαμε να πούμε, η γλώσσα του Θεού. Γι’αυτό και είναι η « ελπίς πάντων των περάτων της γής»
        
(Μητροπολίτου Μεσογαίας ΝΙΚΟΛΑΟΥ « Λαϊκό Παν. της Εκκλησίας της Ελλάδος, 18-5-2005» )

π.Γ.Στ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: