Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2010

Απ.Ανδρέας ο ΠρωτόκλητοςΠρώτος προσπελάσας τω Ιησού, Πρωτόκλητος ώφθης, και ακρότης των Μαθητών, Ανδρέα θεόπτα, εντεύθεν διανύεις, παθών τας αναβάσεις της αναστάσεως.

Δεν υπάρχουν σχόλια: