Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2010

Όπου βρίσκεται ο Ιησούς, όλα καλά

Τόμας Κέμπις

 που βρίσκεται ησος, λα πηγαίνουν καλά καί τίποτε δέ φαίνεται δύσκολο. π’ που μως πουσιάζει, λα εναι χληρά καί κουραστικά. Κάθε λογς παρηγοριά εναι χωρίς ξία, ν φωνή το ησο δέν φθάνει ς μέσα μας. στόσο, καί μία μονάχα λέξη του εναι ρκετή νά μς παρηγορήσει πόλυτα. Δέ σηκώθηκε μέσως Μάρθα πό τόν τόπο που κλαιγε ταν Μαρία τς επε: Διδάσκαλος πάρεστι καί φωνε σε.; Μακαρία ρα πού ησος σέ προσκαλε πό τά δάκρυα στήν πνευματική χαρά. Πόσο στεγνή καί γονη εναι ζωή σου χωρίς τόν ησο! Καί πόσο νώφελο καί μάταιο νά ζητς τιδήποτε λλο κτς πό τόν ησο! Εναι μεγαλύτερη ζημιά, παρά ν εχες κι χανες λόκληρο τόν κόσμο. Τί μπορε τάχα νά σο δώσει κόσμος χωρίς τόν ησο; Χωρίς ατόν ζωή εναι μία κόλαση νυπόφορη. Μέ τόν ησο, εναι παράδεισος τερπνός.

Δεν υπάρχουν σχόλια: