Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2013

Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών"Τεκνία ειρηνεύετε εν εαυτοίς 
και μη τα υψηλά φρονείτε".


 Δεν υπάρχουν σχόλια:

Αυθάδικο παιδί: Πώς το αντιμετωπίζουμε;

Δ εν είναι πάντα εύκολη η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην αυθάδεια και την απρέπεια.Υπάρχει μια εσφαλμένη εντύπωση ότι η αμφισβήτηση τω...